§ 45. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ

Поведінка тварини залежить від подразників та її внутрішніх потреб.

Структура поведінкового акту має такі фази: пошукова поведінка - специфічний подразник - завершальний акт. Пошукова поведінка - цілеспрямоване, мінлива за формою і пов'язана з набутим досвідом; завершальний акт ґрунтується здебільшого на вродженій поведінці.

Проста схема поведінкового акту: пошукова поведінка - специфічний подразник - завершальний акт (така схема спостерігається тільки при виконанні відносно простих поведінкових актів).

Частіше проста схема є частиною більш складної системи, коли пошукова поведінка приводить не до завершального акту, а до такого поєднання подразників (стимулів), яке провокує нову фазу пошукової поведінки. 

1. Що таке поведінковий акт? 

Поведінковий акт – одиниця поведінки тварин, тобто одна цілеспрямована завершена дія, метою якої є досягти бажаного або позбутися небажаного результату. 

2. Які основні потреби є у тварин? 

Їжа та вода, відпочинок та сон, підтримання температури тіла, видалення з організму продуктів життєдіяльності, безпека та самозбереження, продовження  роду, соціальна організація, ігри, рух тощо.

3. Яка перша фаза поведінкового акту? Наведіть приклади. 

Поведінковий акт має першу фазу – пошукову, тобто починається пошуковою поведінкою. 

Хижак шукає здобич для харчування; в сезон розмноження самці шпаків вибирають та охороняють місце для гнізда й співають, сигналізуючи іншим самцям про зайняте місце; самка шпака шукає співаючого самця  біля майбутнього гнізда; олені влаштовують турнірні бої для пошуку самки; ведмеді шукають територію для барлогу і роблять помітки на деревах, що територія зайнята; в кішки виникає потреба в сечовипусканні й тварина шукає ділянку з пухким ґрунтом, щоб викопати в ньому ямку.

Базується на вродженій поведінці, але в процесі індивідуального розвитку поповнюється набутими реакціями (дорослі досвідчені самці зазвичай вибирають краще місце для гнізда, ніж ті, що вперше беруть участь у розмноженні)

4. Що таке специфічний стимул? 

Специфічний стимул – певні ключові (знакові) подразники, на які тварини  відповідають вродженими поведінковими діями. 

Звуки (квакання жаб, спів птахів), запах (леткі сполуки комах, собак, нічних метеликів), дотик, колір (червоний піддзьобок чайки, рожеве забарвлення самця рибки гірчака, забарвлення оперення райського птаха, самця крижня, денного метелика синявця аргуса), зображення (малюнки на крилах метеликів, форма квітів для нектарників), рухи (демонстраційні пози), певні предмети (для хвилястого папуги поява в клітці дуплянки, для деяких видів акваріумних риб вміщення в акваріум каменів певної форми, керамічних трубок, рослин певного виду або зміна рівня води чи її температури), структури (гребені, чубчики у птахів, роги самця муфлона європейського копитних тварин). 

5. Яка остання фаза поведінкового акту? 

Остання фаза називається завершальним актом, він однаковий у всіх  представників виду – інстинкти в чистому вигляді (споживання їжі, парування з самкою, кішка випускає сечу й закопує ямку, щоб не залишати після себе специфічного запаху).

6. У яких випадках застосовують поняття «ієрархія пошукової поведінки»?

Ієрархія - це розташування частин або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого (підпорядкованість нижчих ланок вищим). 

Ієрархія пошукової поведінки – це послідовність кількох етапів пошукової поведінки, яка закінчується завершальним актом.

Наприклад, навесні в самців риби колючки триголкової починається пошукова поведінка - вибір території для гнізда. Коли знайдено територію, починається наступна стадія пошукової поведінки - будівництво гнізда, захист його від суперників, а потім - залицяння до самки. Нарешті парування та розмноження. 

7. Проаналізуйте поведінкові реакції тварин із власного досвіду догляду за домашніми улюбленцями.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 

Тема: Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріалами) 

Мета: навчитися визначати структуру поведінкових актів тварин, аналізуючи відеоматеріали.

Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: відеоматеріали з фрагментами поведінкових актів тварин (хижак полює на здобич, пошук водопою твариною і тамування спраги тощо). Хід роботи

1. Перегляньте запропоновані в підручнику або вчителем відеофрагменти. Визначте спрямованість поведінкового акту кожної тварини.

2. Назвіть послідовність етапів виконання поведінкового акту.

3. Визначте, досліджений поведінковий акт є природженим чи набутим.

4. Що забезпечує така поведінка тварині?

5. Зробіть висновки про значення поведінкових актів у житті тварин.