§ 32. ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

• У багатьох кільчастих червів органи виділення – нефридії (мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині, на верхівці така трубка має лійку з війчастими клітинами).

• У ракоподібних, які здебільшого мешкають у водному середовищі, органи виділення - це біля основ вусиків або нижніх щелеп пара зелених залоз (складаються з лійки, оберненої в порожнину тіла, довгого звивистого канальця, який утворює розширення - сечовий міхурець, та видільної пори). 

• У наземних членистоногих - більшості павукоподібних і комах - органи виділення мальпігієві судини (одним, сліпо замкненим кінцем вони спрямовані в порожнину тіла, іншим - відкриваються в порожнину кишечнику і виводяться назовні у вигляді кристалів, адже в задньому відділі кишечнику таких тварин є залози, за допомогою яких з решток їжі всмоктується вода і деякі корисні речовини, що повертаються в гемолімфу – пристосування економії води). 

Крім мальпігіевих судин, до видільної системи комах і павукоподібних належить жирове тіло, у клітинах якого накопичуються продукти виділення.

• Видільна система молюсків складається з нирок (зазвичай парних), внутрішні кінці яких відкриваються в навколосерцеву сумку і оплетені численними кровоносними судинами, а зовнішні - через сечовід - у мантійну порожнину.

• У кісткових риб видільна система представлена парою стрічкоподібних нирок, розташованих з боків тіла (у них кров звільняється від шкідливих продуктів обміну речовин, вода та ще деякі необхідні організму речовини всмоктуються назад у кров, далі кінцеві продукти обміну через трубки - сечоводи - виводяться назовні). Деякі види кісткових риб мають сечовий міхур. 

• У хрящових риб видільна система представлена нирками, сечоводами, які відкриваються в клоаку.

• Видільна система амфібій і рептилій представлена нирками, сечоводами та сечовим міхуром, які відкриваються в клоаку.

• У видільній системі птахів немає сечового міхура. Це зменшує масу тіла тварини і є одним з пристосувань до польоту. Сечоводи, що відходять від нирок, відкриваються безпосередньо в клоаку.

• Видільна система ссавців складається з парних нирок, сечоводів і непарних сечового міхура і сечівника, який у більшості ссавців (за винятком першозвірів) відкривається самостійним отвором.

1. Які основні функції видільної системи? 

Виведення з організму шкідливих та непотрібних речовин обміну (надлишок води та солей, а також отруйних речовин, що утворилися в організмі або надійшли з їжею) та регулюють хімічний склад рідин тіла організму.

2. Які особливості будови видільної системи кільчастих червів? 

У багатьох кільчастих червів органи виділення – нефридії.

3. Які особливості будови видільної системи членистоногих? 

У ракоподібних органи виділення – зелені залози, у павукоподібних та комах – мальпігієві судини.

4. Який план будови видільної системи хребетних тварин? 

У хребетних тварин видільна система — це парні вторинні нирки (видаляють із крові шкідливі продукти обміну речовин у розчиненому стані, в середині нирки є близько 1 млн. ниркових канальців, які щільно контактують з густою сіткою капілярів і витягують з них розчинені шкідливі речовини), від кожної нирки відходить сечовід (через сечоводи із нирок видаляється сеча — розчинені у воді шкідливі продукти обміну речовин), у багатьох наявний сечовий міхур.

5. Які структури, крім органів виділення, можуть забезпечувати виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму тварин?

У риб кінцеві продукти обміну речовин можуть виводитися через зябра. Через зябра та шкіру деякі кінцеві продукти обміну речовин виводяться з личинок і деяких дорослих особин амфібій. У ссавців кінцеві продукти обміну речовин виводяться з видихуваним повітрям, з потом через потові залози (також забезпечує охолодження тіла), з екскрементами через кишечник. 

6. Які ускладнення відбулися у видільній системі безхребетних (І група) і хребетних (II група) тварин.

Для безхребетних: від виділення усіма клітинами у найпростіших до появи органів видільної системи.

У хребетних від первинної нирки до вторинної нирки. 

7. Чим можна пояснити те, що в хребетних тварин подібний план будови видільної системи?

Перехід на суходіл зумовив таку еволюцію, мають спільного предка.