§ 51. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Вроджена поведінка передається у спадок нащадкам від батьків і переважає у тварин простішої організації. 

У процесі еволюції (історичного розвитку) набута поведінка з ускладненням будови та процесів життєдіяльності тварин починає відігравати дедалі більшу роль у пристосуванні до змінних умов навколишнього середовища.

Поява та ускладнення нервової системи в усіх без винятку тварин дали можливість урізноманітнювати поведінкові акти за допомогою научіння, тобто змінювати поведінку внаслідок попереднього досвіду.

У тварин з активним способом життя поведінкові акти складніші. 

Агресивна поведінка, гігієнічна (чищення дзьобом пір'я самці багатьох видів качок використовують під час залицяння для демонстрації найяскравіших  пір'їн) переросла в ритуальну. 

Еволюція поведінки в різних груп тварин відбувалася незалежно, а напрями визначаються необхідністю пристосовуватися до змін умов середовища життя.

1. Наведіть приклади вродженої поведінки. 

Захисна реакція гідри скороченням тіла під дією подразника, будівництво житла, мічення території, парування, добування їжі.

2. Наведіть приклади використання тваринами знарядь праці. 

Краб лібія захищається від ворога за допомогою отруйних актиній, яких хапає клешнями і тримає прямо перед собою.

Самки оси амофіла, риють нірки, приносять у них паралізованих гусениць, у які відкладають яйця, потім деякі додатково трамбують землю затиснутим у щелепи невеликим камінчиком, який використовують як молоток.

Мурашки-листорізи під час будівництва гнізд із листків використовують свої личинки як ткацькі човники, бо личинки виробляють павутиння, яким зшивають краї листків.

Галапагоський дятловий в'юрок може діставати комах зі щілин у корі дерева за допомогою шипа, який він тримає у дзьобі. 

Стерв'ятник розбиває товсту шкаралупу яйця страуса камінцем.

3. Що таке елементарна розумова діяльність? За допомогою яких дослідів її вивчають?

Розумова діяльність тварин – встановлення зв'язків між предметами та явищами зовнішнього світу й використовувати їх у новій для неї ситуації для побудови пристосувального поведінкового акту. Вона включає екстраполяцію, використання «знарядь праці», змістовних сигналів для спілкування.

Дослід з ширмою для дослідження екстраполяції (здатність правильно передбачати рух). 

Встановлюється велика непрозора ширма з вертикальною щілиною посередині; з одного боку поміщається тварина, з другого - дві однакові годівниці, одна з яких містить корм, а друга порожня.; тварина через щілину з'їдає корм протягом декількох секунд; відразу обидві годівниці починають рухатися в різні боки; ширина щілини дає змогу бачити початковий напрямок руху годівниць. Тварина правильно розв'язує завдання тоді, коли пересувається слідом за невидимим через ширму кормом і чекає на його появу біля краю ширми. 

Результати: 5) Риби, голуби, кролі; 4) кури, 3) черепахи, ящірки, 2) щурі, собаки, лисиці; 1)  вовки. 

Дослідження на елементарну розумову діяльність медоносних бджіл.

Бджола може відрізнити предмети на картинці, яку поміщають під годівницю, за ознакою розміру, якщо в дослідах змінювати форми фігур. Наприклад, бджола сідатиме на найменшу фігуру, незалежно від того, трикутна вона, кругла або квадратна. Більше того, бджола розрізняє картинки за двома кольорами або парністю розташування фігур.

 

 

ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ (виберіть одну правильну відповідь)

1. Укажіть прізвища вченого, якого вважають одним із засновників етології:

а) Н. Тінберген     

б) Ч. Дарвін      

в) І. Павлов        

г) К. ЛІнней

 

2. Визначте, прикладом чого є реакція слідування у птахів: 

а) безумовного рефлексу    

б) таксису      

в) імпринтингу     

г) хомінгу

 

3. Укажіть першу фазу поведінкового акту тварин: 

а) пошукова поведінка

б) специфічний подразник

в) завершальний акт

г) стан спокою.

 

4. Визначте назву поведінки, яка формується на основі індивідуального досвіду тварини: 

а) умовна

б) соціальна

в) спадкова

г) набута.

 

5. Визначте, прикладом чого є грумінг: 

а) дослідницької поведінки

б) кормової поведінки

в) гігієнічної поведінки

г) гри.

 

6. Укажіть групу тварин, представникам якої притаманна ехолокація: 

а) комахи

б) хрящові риби

в) амфібії 

г) рептилії.

 

7. Зазначте характерну рису анонімних угруповань тварин: 

а) кожний із членів «знає в обличчя» всіх інших

б) можливий розподіл ролей

в) спостерігають найпростішу ієрархію – лінійну

г) сигнали поширюються безадресно 

 

8. Назвіть тварину, яка веде поодинокий спосіб життя: 

а) медоносна бджола

б) зозуля звичайна

в) кенгуру гігантський

г) шимпанзе звичайний.

 

9. Укажіть літеру грецького алфавіту, якою позначають перше місце в ієрархії домінування тварин

а) а (альфа)

б) β (бета)

в) θ (тета)

г) ω (омега)

 

10. Визначте, як дослідники називають особину, що не узгоджує свої дії з діями інших членів угруповання: 

а) домінантом 

б) омега-особиною

в) бета-особиною

г) асоціальною особиною

 

11. Укажіть відстань розташування їжі від вулика, якщо бджола-розвідниця виконує простий коловий танок: 

а) у межах до 100 м

б) понад 100 м

в) понад 100 м у напрямку півдня

г) понад 100 м у напрямку півночі

 

12. Укажіть прізвище вченого, який відкрив «мову танців» медоносної бджоли:

а) Н. Тінберген

б) К. Лоренц

в) К. Фріш

г) Ч. Дарвін.

 

13. Укажіть назву поведінки, яка недоречна щодо обставин, у яких перебуває тварина: 

а) соціальна

б) зміщена

в) спадкова

г) набута

 

14. Укажіть сигнали, які насамперед використовують тварини, що перебувають на великій відстані в лісах: 

а) зорові

б) звукові

в) хімічні

г) електромагнітні

 

15. Укажіть тварин, які найкраще розв'язували завдання в «досліді із ширмою»: 

а) голуби

б) кури

в) черепахи

г) вовки