§ 54. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ

Кожен вид організмів є необхідним компонентом єдиної глобальної екосистеми нашої планети – біосфери, тобто у природі немає «шкідливих» чи «корисних» видів. Ці поняття визначають роль певного виду тільки відносно людини та її господарства. 

У природних угрупованнях усі види - необхідні компоненти, і вилучення будь-якого виду з екосистеми призводить до порушення взаємозв'язків між видами, а отже, і до порушення рівноваги в екосистемі та можливого її руйнування.

Розробляти й впроваджувати у свідомість людей необхідність моральних взаємовідносин з об'єктами навколишнього природного середовища покликана екологічна етика. Екологічне мислення спрямоване на збереження й поліпшення стану навколишнього природного середовища одночасно з максимально можливим забезпеченням людських потреб.

1. Які форми взаємозв'язків між тваринами склалися у природі? 

Кожен вид тварин постійно взаємодіє з особинами свого (внутрішньовидові зв'язки) чи інших (міжвидові зв'язки) видів. 

Внутрішньовидове співіснування
Конкуренція Конкуренція за харчові ресурси, територію, партнера, найгостріша внутрішньовидова конкуренція та міжвидова конкуренція близьких видів (сірий пацюк витискає чорного, рудий тарган - чорного, сріблястий карась - золотого, довгопалий річковий рак – широкопалого, взаємне затінення для рослин)
Кооперація  Родини бобрів, сім'ї бджіл, мурах, термітів, косяки риб, полювання вовчої зграї, оборонне поводження вівцебиків
Міжвидове співіснування позитивне
Коменсалізм – однобічне використання без шкоди для хазяїна (діяльність одного дає корм, житло, засіб переміщення коменсалу) Кит служить транспортним засобом  для риби-причепи; дерево – домівка для лишайника; гнізда птахів – домівка для кліщів; анемонові риби живуть у великих актиніях для захисту; скарабей священний отримує від копитних їжу для личинок; оселення невеликого краба - пінікса в мантійній порожнині двостулкового молюска гребінця для живлення залишками їжі хазяїна; рептилія гатерія на островах Нової Зеландії оселяється у гніздах альбатросів та деяких інших морських птахів (удень, коли птаха нема, займає його нору, уночі гатерія залишає нору й виходить сама на полювання: живиться гатерія переважно комахами та іншими безхребетними тваринами) 
Симбіоз (мутуалізм) (від лат. мутулюс - взаємний) – взаємовигідне співіснування організмів

бульбочкові бактерії на коренях бульби; мікориза шапинкового гриба і дерева; лишайник – симбіоз гриба та водорості; рак-самітник та корал актинія; бактерії в кишечнику корів; буйволові шпаки чистять шкіру бегемоту й мають їжу, а бегемот позбавляється паразитів; риби-чистильники чистять зяброві кришки муренам; птахи кулики єгипетські чистять ротову порожнину  крокодилам; на полюванні підвівши звіра медоїда (схожий на борсука) до бджолиного гнізда, пташка медоукажчик терпляче чекає, поки він розриє гніздо і насититься, а потім сама ласує сотами; бактерії у шлунку медоукажчика перетравлоють віск на жирні кислоти, що засвоюються організмом птаха

 

Кооперація – взаємовигідні дії організмів повідомлення про небезпеку
Нейтралізм – вірогідна відсутність впливу Жаби й тихоходи
Міжвидове співіснування негативне
Хижацтво – однобічне використання, що веде до загибелі об'єкта живлення заєць – жертва для вовка, козуля – жертва для лева, змія – жертва для орла, карась і щука, гідра та дафнія, гусінь і рослини, жуки-сонечки і попелиці
Конкуренція – боротьба організмів за їжу, житло тощо заєць і хом'як, окунь і карась,  корова і бик, пантера і ягуар, кондор і шакали по харчових ресурсах; довгопалий річковий рак витісняє широкопалого, сірий пацюк витісняє чорного, рудий тарган - чорного, сріблястий карась - золотого
Паразитизм – однобічне використання із заподіянням шкоди організму хазяїна Внутрішній: котячий сисун і риба, печінковий сисун і корова, ціп'як свинячий і дика свиня, омела і дерево; зовнішній: воша і хутро ссавця, блоха і хутро ссавця
Аменсалізм – одна з популяцій страждає від впливу іншої, а для тієї ці взаємодії неважливі (одна з популяцій змінює середовище так, що воно стає непридатним для іншої) У лісостепу біля річки на суходільних  степових ділянках живуть павуки тарантули, на річці оселяються бобри й будують греблю, підіймають рівень води, степові ділянки зникають, а з ними зникають тарантули.

2. Яка позитивна роль хижаків у природі? 

Хижаки обмежують надмірне розмноження рослиноїдних тварин, дрібніших хижаків, запобігають поширенню серед них різних хвороб.

Хижацтво проявляється, коли один вид тварин живиться особинами інших видів.

3. Які взаємозв'язки між тваринами мають назву «коменсалізм»? Наведіть приклади. 

Коменсалізм – однобічне використання без шкоди для хазяїна (діяльність одного дає корм, житло, засіб переміщення коменсалу). 

Кит служить транспортним засобом  для риби-причепи; дерево – домівка для лишайника; гнізда птахів – домівка для кліщів; анемонові риби живуть у великих актиніях для захисту; скарабей священний отримує від копитних їжу для личинок; оселення невеликого краба - пінікса в мантійній порожнині двостулкового молюска гребінця для живлення залишками їжі хазяїна; рептилія гатерія на островах Нової Зеландії оселяється у гніздах альбатросів та деяких інших морських птахів (удень, коли птаха нема, займає його нору, уночі гатерія залишає нору й виходить сама на полювання: живиться гатерія переважно комахами та іншими безхребетними тваринами).

4. Як господарська діяльність людини впливає на тваринний світ? 

У процесі господарської діяльності людина вирубує ліси; осушує водойми; розорює під рілля цілинні ділянки степів; викиди промислових підприємств забруднюють атмосферу; виникають лісові пожежі; забруднюються водойми сміттям; має місце браконьєрський вилов риби чи полювання; збіднюються ґрунти; затоплюються великі території суші. Така діяльність веде до зміни екосистем, тому велика кількість видів рослин і тварин узагалі перестала існувати, а тисячі видів перебувають під загрозою зникнення внаслідок.

5. Яке завдання має вирішувати екологічна етика?

Завдання екологічної етики розробляти й впроваджувати у свідомість людей необхідність моральних взаємовідносин з об'єктами навколишнього природного середовища; розцінювати збитки, завдані природі; збереження максимальної кількості видів організмів і ділянок дикої природи; зробити людей готовими до обмеження власних прав та не завжди отримання безпосередньої користі для свого господарства.

Ліс можна розглядати або як джерело лісоматеріалів, які коштують чималих грошей, або як місце для відпочинку.

Екологічна етика (від грец. етикос - норов. звичай) - галузь знань, предметом якої є моральні та духовні аспект ставлення людини до живої і неживої природи. 

6. Наведіть приклади різних взаємозв'язків між організмами та з'ясуйте їхнє значення для виживання виду.

Див. 1.

7. Чому стабільне існування людського суспільства можливе не в результаті активного перетворення природи, а внаслідок гармонійних взаємовідносин з нею?

Щоб зберегти різноманіття тварин, рослин і грибів, потрібно не перетворювати природу, а жити з нею в злагоді, бо активне перетворення природи приводить до зникнення певних видів, зміни усталених екосистем, порушення природної рівноваги. 

Стійкість окремих екосистем, а також усієї їх сукупності, визначається їхнім видовим різноманіттям: що більше видів входить до складу певної екосистеми, то вона стійкіша. 

Не можна знищити усіх дошкульних  кровосисних комарів й інші комахи, бо ними живляться ластівки, серпокрильці, личинками комарів живляться мешканці водойм.

8. З допомогою вчителя, використовуючи літературу та інтернет-ресурси проаналізуйте структуру земельного та лісового фонду України.