ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

Варіант 1

1. Що належить до поняття «фізичне тіло»?

А гума, олія, автомобіль, стіл, ручка

Б гума, автомобіль, стіл, ручка

В автомобіль, стіл, ручка, цвях

 

2. Які з наведених слів означають фізичне явище?

А сяйво блискавки, хуртовина, повінь, гуркіт грому

Б хуртовина, шелест листя, світіння електричної лампочки, гелікоптер

В світанок, похолодання, листопад, листок берези, політ гусей

 

3. Які одиниці довжини, маси, площі, об'єму в СІ?

А м, кг, с, дм3, м3

Б м, кг, год, м2, м3

В м, кг, м2, м3

 

4. Щоб визначити об'єм тіла малої маси (кнопки, цвяха), потрібно...

А занурити їх по одному в мензурку; визначити об'єм

Б занурити їх якнайбільше в мензурку: визначити їх об'єм і поділити на їхню кіль­кість

В визначити об'єм одного предмета і помножити на їх кількість

 

5. Ви знаєте, що всі речовини складаються з найдрібніших частинок - атомів. Ґрунтую­чись на цьому, поясніть, чому маленька крапля фарби може змінити колір великої кіль­кості води.

А розміри атомів фарби надто малі, їх дуже багато в малому об'ємі, і вони, поширю­ючись у воді, зафарбовують її

Б при збільшенні об'єму тіла атоми розходяться по рідині

В відстані між частинками збільшуються з підвищенням температури

 

6. У пробірку спочатку налили води, а потім додали парфумів. Коли перемішали воду з парфумами, об'єм суміші зменшився. Чому?

А молекули парфумів стиснули молекули води

Б молекули парфумів проникли між молекули води

В це неможливо

 

7. При нагріванні чи охолодженні тіла змінюють свій об'єм (дослід з кулькою і кільцем, термометр). Із цього можна зробити такі висновки:

А при нагріванні тіла його частинки відходять одна від одної, через це збільшується об'єм тіла

Б при охолодженні тіла частинки наближаються одна до одної, через це зменшу­ється об'єм тіла

В проміжки між частинками, з яких складається тіло, змінюються зі зміною темпера­тури даного тіла

 

8. Розташуйте речовини (мідь, вуглекислий газ, вода) в порядку наростання в них ди­фузії, якщо умови досліду однакові.

А вуглекислий газ, вода, мідь

Б вода, вуглекислий газ. мідь

В мідь, вода, вуглекислий газ

 

9. Чому тільки про рідину можна сказати «ллється»?

А між молекулами відсутні зв'язки

Б молекули розташовані поверхнево одна над одною

В взаємодія між молекулами стійка, перебувають одна біля одної, притягання між молекулами здійснюють тільки найближчі сусіди

 

10. У якій з речовин сила взаємодії між молекулами більша?

А Оксиген

Б мідь

В вода

 

11. Чому неможливо зробити об'єм речовини як завгодно малим навіть при великому стискуванні її?

А малі проміжки між молекулами

Б молекули мало стискаються

В на близьких відстанях молекули відштовхуються

 

12. Газ міститься в закритій посудині об'ємом 2 л. До цієї посудини приєднали другу посудину об'ємом 4 л. Який об'єм займе газ?

А 2 л

Б 4 л

В б л

Варіант 2.

1. Що належить до поняття «речовина»?

А кульки, мідь, залізо, дерево, мензурки

Б земля, рослина, тварина, завод, вітер

В глина, вода, мідь, кисень, крейда

 

2. Виберіть з поданого переліку фізичні явища, речовини, фізичні тіла.

А нагрівається вода, іде дощ, машина, світить Сонце

Б бензин, лід, вода, свинець, гас, олія

В книжка, вікно, літак, тепловоз, кулька, мензурка

 

3. Які основні одиниці фізичних величин у СІ?

А метр, секунда, кілограм, моль, ампер, кандела

Б метр, секунда, міліграм, моль, ампер, кандела

В моль, ампер, кандела, година, метр, кілограм

 

4. Об'єм кухля 0,5 л. Виразіть цей об'єм у кубічних дециметрах, кубічних сантиметрах, кубічних міліметрах. 1л = 1000 мл = 1000 см3 = 1дм3 = 1 000 000 мм3

А 0,5; 50; 500 000

Б 0,5; 500; 500 000

В 0,5; 500; 50 000

 

5. Надутий м'яч або дитячу кульку можна стиснути. Про що це свідчить?

А атоми і молекули можна стиснути, вони стають меншими

Б зменшується об'єм газу за рахунок злиття атомів

В між атомами і молекулами є проміжки, у результаті стискання вони зменшуються

 

6. У якої з речовин - води чи пари - однакового об'єму відношення об'єму речовини до суми об'ємів окремих молекул більше?

А однакове в обох

Б у води

В у пари води

 

7. Усі речовини складаються з атомів і молекул, які...

А безпосередньо перебувають у безладному, хаотичному русі, що підтверджує

одне з фізичних явищ - дифузію

Б мають між собою проміжки

В притягуються або відштовхуються

 

8. Середня швидкість молекул газу за кімнатної температури дорівнює сотні метрів за секунду. Чому ж тоді аромат парфумів поширюється значно повільніше?

А між молекулами газу малі проміжки

Б розміри молекул парфумів більші за розміри молекул газу

В молекули парфумів весь час стикаються з молекулами газу

 

9. Як змінюються розміри молекул при переході речовини з твердого стану в газоподібний?

А збільшуються

Б залишаються сталими

В зменшуються

 

10. Чому розбите скло не злипається при стисканні, а волога глина злипається?

А скло твердіше, ніж глина

Б скло менше стискається, ніж глина

В молекули скла не наближаються до відстані, на якій проявляється притягання молекул

 

11. При збільшенні відстані між молекулами вони...

А не впливають на процес розташування

Б чинять опір розтягуванню

В сприяють розтягуванню (відштовхуються)

 

12. Щоб збільшити міцність сталевих деталей, їх поверхню збагачують хромом. Цей процес називають хромуванням. При хромуванні деталі вміщують на 10-15 год у по­рошок хрому і нагрівають у спеціальних печах до 1000 °С. Яке основне фізичне явище при цьому відбувається?

А нагрівання

Б дифузія

В хромування

 

  • Аня
    Дуже класна прграмма
    10 жовтня 2016 22:01