1. Точки та прямі.

Точка — найпростіша геометрична фігура (це єдина фігура, яку неможливо розбити на частини). 

Пряма — це геометрична фігура, яка має певні властивості. Говорять, що точка А належить прямій а, або точка А лежить на прямій а, або пряма а проходить через точку А, і, відповідно, точка В не належить прямій а, або точка В не лежить на прямій а, або пряма а не проходить через точку В.

Аксіома (основна властивість прямої): через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну.

Означення. Дві прямі , які мають спільну точку, називаються такими, що перетинаються.

Теорема 1.1. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку.