4. Суміжні та вертикальні кути.

Означення. Два кути називають суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями.

Теорема 4.1. Сума суміжних кутів дорівнює 180°. 

Кути МОЕ і ЕОN суміжні. 

Означення. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого.

Теорема 4.2. Вертикальні кути рівні.

Кути АОВ і СОD вертикальні, АОС і BOD вертикальні.