Основна властивість прямої. Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну.

Прямі, що перетинаються. Дві прямі, які мають спільну точку, називають такими, що перетинаються.

Теорема про дві прямі, що перетинаються. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку.

Рівні відрізки. Два відрізки називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Рівні відрізки мають рівні довжини, і навпаки, якщо довжини відрізків рівні, то рівні й самі відрізки.

Основна властивість довжини відрізка. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АВ, то відрізок АВ дорівнює сумі відрізків АС і СВ, тобто АВ = АС + СВ.

Відстань між точками. Відстанню між точками А і В називають довжину відрізка АВ.

Доповняльні промені. Два промені, які мають спільний початок і лежать на одній прямій, називають доповняльними.

Розгорнутий кут. Кут, сторонами якого є доповняльні промені, називають розгорнутим.

Рівні кути. Два кути називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Рівні кути мають рівні величини, і навпаки, якщо величини кутів рівні, то рівні й самі кути.

Бісектриса кута. Бісектрисою кута називають промінь з початком у вершині кута, який ділить цей кут па два рівних кути. 

Гострий, прямий, тупий кути. Кут, градусна міра якого дорівнює 90°, називають прямим. Кут, градусна міра якого менша від 90% називають гострим. Кут, градусна міра якого більша за 90% але менша від 180°, називають тупим.

Основна властивість величини кута. Якщо промінь ОС ділить кут АОВ на два кути АОС і СОВ, то ﮮАОВ = ﮮАОС + ﮮСОВ. 

Суміжні кути. Два кути називають суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. 

Властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180˚.

Вертикальні кути. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого.

Властивість вертикальних кутів. Вертикальні кути рівні. 

Перпендикулярні прямі. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо при їхньому перетині утворився прямий кут. 

Теорема про пряму, перпендикулярну до даної. Через кожну точку прямої проходить лише одна пряма, перпендикулярна до даної.