11. Третя ознака рівності трикутників.

Теорема 11.1 (третя ознака рівності трикутників: за трьома сторонами). Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні.

Із третьої ознаки рівності трикутників випливає, що трикутник — жорстка фігура, цей факт широко використовують на практиці.

Теорема 11.2. Якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то вона належить серединному перпендикуляру цього відрізка.

Точка X рівновіддалена від кінців відрізка АВ, тобто ХА = ХВ, тоді пряма ХМ — серединний перпендикуляр відрізка АВ.