15. Властивості паралельних прямих.

Теорема 15.1 (обернена до теореми 14.1). Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то кути, які утворюють пару різносторонніх кутів, рівні.

Теорема 15.2 (обернена до теореми 14.3). Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то кути, які утворюють пару відповідних кутів, рівні.  

Теорема 15.3 (обернена до теореми 14.2). Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то сума кутів, які утворюють пару односторонніх кутів, дорівнює 180°.

Наслідок. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна й до другої.

Означення. Відстанню між двома паралельними прямими називають відстань від будь-якої точки однієї з прямих до другої прямої.

Довжина відрізка МК — це відстань між паралельними прямими а і Ь.