18. Властивості прямокутного трикутника.

Теорема 18.1. У прямокутному трикутнику гіпоте­нуза більша за катет.

Наслідок. Якщо з однієї точки, яка А  не лежить на прямій, до цієї прямої

проведено перпендикуляр і похилу, то перпендикуляр менший від похилої.

Відрізок АВ — перпен­дикуляр, відрізок АХ — похила, АВ < АХ.

Катет, який лежить проти кута, величина якого дорівнює 30°, дорівнює половині гіпоте­нузи.

Коли катет дорівнює по­ловині гіпотенузи, то кут, який лежить проти цього катета, дорівнює 30°.