Задача 20. Позначте дві точки А і В та проведіть через них пряму. Позначте точки С, D і Е, які належать відрізку АВ, і точки F, М і К, які не належать відрізку АВ, але належать прямій АВ.

Розв'язання.

 

Задача 21. Проведіть пряму та позначте на ній три точки. Скільки утворилося відрізків?

Розв'язання.

Три

 

Задача 22.  Позначте на прямій точки А, В, С і D так, щоб точка С лежала між точками А і В, а точка D — між точками В і С.

Розв'язання.

 

Задача 23.  Позначте на прямій точки А, В і С так, щоб виконувалася рівність АС = AВ + ВС.

 

Задача 24.  Порівняйте на око відрізки АВ і CD (рис. 32). Перевірте свій висновок вимірюванням.

Розв'язання.

Рівні.

 

Задача 25. Порівняйте на око відрізки АВ і ВС (рис. 33). Перевірте свій висновок вимірюванням.

Розв'язання.

Рівні

 

Задача 26. Назвіть усі відрізки, які зображено на рисунку 34. 

Розв'язання.

a) AB, BC, AC, BK

б) OP, OR, OT, PR, RT, PT

в) AE, AC, AD, EC,ED, CD

г) MN, ME, QE, QP, MQ, NE, EP, NP

 

Задача 27. Знайдіть довжину кожного з відрізків, зображених на рисунку 35, якщо одиничний відрізок дорівнює відрізку: 1) AВ; 2) МN.

Розв'язання.

1) ST = 8 ; EF = 6; KP = 5; MN = 3; CD = 2; AB = 1

2) ST = 2 2/3; EF = 2; KP = 1 2/3; MN = 1; CD =2/3; AB = 1/3 

 

Задача 28. Яка з точок, позначених на рисунку 36, лежить між двома іншими? Запишіть відповідну рівність, що випливає з основної властивості довжини відрізка.

Розв'язання.

MP = ME + EP

 

Задача 29. Між якими точками лежить точка В (рис. 37)? Для кожного випадку запишіть відповідну рівність, яка випливає з основної властивості довжини відрізка.

Розв'язання.

AD = AB + BD; AC = AB + BC

 

Задача 30. Точка D — внутрішня точка відрізка МЕ. Знайдіть:

1)  відстань між точками М і Е, якщо МD = 1,8 дм, DЕ = 2,6 дм;

2)  довжину відрізка МD, якщо МЕ = 42 мм, DЕ = 1,5 см.

Розв'язання.

1) ME = MD + DE = 1,8 дм + 2,6 дм = 4,4 дм

2) MD = ME + ED = 42 мм + 1,5 см = 42 мм + 15 мм = 57 мм

 

Задача З1. Точки А, В і С лежать на одній прямій (рис. 38). Які з наведених тверджень правильні: 1) АВ + ВС = АС; 2) АС + АВ = ВС?

Розв'язання.

1) правильно

2) неправильно

 

Задача З2. Точка К є серединою відрізка MN. Чи можна сумістити накладанням: 1) відрізки МК і КN; 2) відрізки МК і МN?

Розв'язання.

1) так

2) ні