ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ.

1.  Скільки прямих визначають три точки, які не лежать на одній прямій?

А) 2;  

Б) 4;  

В) 3;  

Г) 1.

 

2.  Скільки можна провести відрізків, які містять дві задані точки?

А) 1;  

Б) 2;  

В) 3;  

Г) безліч.

 

3.  Точка М є внутрішньою точкою відрізка РQ Яке з поданих тверджень є правильним?

А) РМ + МQ = PQ; 

Б) РQ = РМ - МQ;  

В) МQ = РQ + РМ;

Г) РМ = РQ + МQ

 

4.  Точки А, В і С лежать на одній прямій, причому ВС = 8 см, АВ — ВС = 8 см. Яке з поданих тверджень є правильним?

A)  Точка А — середина відрізка ВС; 

Б) точка В — середина відрізка АС;

B)  точка С — середина відрізка АВ; 

Г) точки А і В збігаються.

 

5.  Довжина відрізка AВ дорівнює 12 см. Скільки існує на прямій AВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка AВ дорівнює 14 см?

А) Безліч; 

Б) 1;  

В) 2;  

Г) жодної.

 

6.  Довжина відрізка AВ дорівнює 12 см. Скільки існує на прямій AВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка AВ дорівнює 12 см?

А) Жодної; 

Б) 2;  

В) безліч; 

Г) 1.

 

7.  Два промені є доповняльними, якщо:

A)  вони мають спільний початок;

Б) їхнім об'єднанням є пряма й вони мають спільний початок;

B)  вони належать одній прямій; 

Г) їхнім об'єднанням є пряма.

 

8.  Яке позначення кута, зображеного на рисунку, є неправильним?

7g_m_u2015_06_8

A)  ﮮО;  

Б) ﮮОМN;

B)  ﮮМОN; 

Г) ﮮNОМ.

 

9.  Яке з поданих тверджень є хибним?

A)  Суміжні кути мають спільну вершину; 

Б) суміжні кути мають спільну сторону;

B)  завжди один із суміжних кутів гострий, а другий — тупий;

Г) якщо кути АОС і СОВ суміжні, то промені ОА і ОВ доповняльні.

 

10.  Яке з поданих тверджень є хибним?

A)  Вертикальні кути рівні;

Б) якщо кути рівні, то вони вертикальні;

B)  вертикальні кути мають спільну вершину;

Г) сторони вертикальних кутів утворюють дві пари доповняльних променів.

 

11.  Яке з поданих тверджень є правильним?

A)  Перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку; 

Б) перпендикулярні промені завжди мають спільну точку;

B)  перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку; 

Г) перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку.