Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Вибери твердження, що характеризує розчин:

В однорідна суміш

 

Вправа 2 Послідовність дій: ВГАБ

 

Вправа 3 Доповни речення.

Масова частка речовини в розчині дорівнює масі речовини в 100 г розчину.

Індикатори ― це речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів і кислот.

Оксиди неметалічних елементів взаємодіють з водою з утворенням гідратів оксидів, що мають загальну назву кислоти, а оксиди найбільш активних металічних елементів при взаємодії з водою утворюють гідрати оксидів ― гідроксиди.

 

Вправа 4 Як зміниться масова частка, якщо:

А до розчину добавити води: зменшиться

Б до розчину добавити розчиненої речовини: збільшиться

В провести часткове випарювання розчину: збільшиться

 

Вправа 5 Спрогнозуйте наслідки техногенної аварії, що супроводжується викидом у повітря сульфур (IV) оксиду:

Б Погіршення стану навколишнього середовища внаслідок утворення кислотних дощів.

 

Вправа 6 Укажи сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів:

Г нітроген (IV) оксид, сульфур (IV) оксид

Напишіть рівняння відповідних реакцій:

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

SO2 + H2O = H2SO3

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

 

Вправа 7 Напишіть рівняння реакцій. 

K2O + H2O = 2KOH

BaO + H2O = Ba(OH)2

Як довести утворення цих речовин? Колір індикаторів в розчинах лугів стає синім.

 

Вправа 8 Вибери:

Основи: LiOH  літій гідроксид, Mg(OH)2  магній гідроксид, Fe(OH)2  ферум (II) гідроксид

Кислоти: H2CO3  карбонатна кислота, H2SO3  сульфітна кислота, HNO3  нітратна кислота

 

Вправа 9 Щоб квіти довше зберігалися, їх підживлюють глюкозою. Для приготування такого розчину у воді об'ємом 100 мл розчиняють 8 г глюкози. Обчисли масову частку глюкози в такому розчині.

Дано Розв'язання

m(глюкози)=8 г

V(H2O)=100 мл

W?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)=100 мл • 1 г/мл=100 г. Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(розчину)+m(H2O)=8 г + 100 г=108 г

3. Знаходимо масову частку речовини (глюкози) в розчині за

формулою: W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W=(8 г : 108 г)•100%=0,074•100%=7,4%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)=100 мл • 1 г/мл=100 г. Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(розчину)+m(H2O)=8 г + 100 г=108 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину,

тобто  масову частку. Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 108 г розчину ― 8 г глюкози

у 100 г розчину ― х г глюкози

108 г / 100 г = 8 г / х г, тому х г • 108 г = 8 г • 100 г, 

х=8 г • 100 г : 108 г=7,4 г, тому W=7,4%

Відповідь: 7,4%, або 0,074

Вправа 10 Які способи очищення води ти знаєш?

Відстоювання і фільтрування  від нерозчинних домішків.

Перегонка, дистиляція  від розчинних домішків

Озонування, хлорування, обробка ультрафіолетовими променями  від хвороботворних бактерій.

 

Вправа 11 Укажи маси солі і води в розчині з масовою часткою розчиненої речовини 10%

А 10 г солі у 100 г води.

 

Вправа 12 Обчисли масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині, якщо при нагрівання із 100 г розчину з масовою часткою солі 0,2 випарили 20 г води.

Дано Розв'язання

m(розчину)=100 г

W(солі)=0,2

m(H2O)=20 г

Wн?

1. Знаходимо масу речовини в початковому розчині за

формулою: m(речовини)=m(розчину)•W

m(речовини)=100 г • 0,2=20 г

2. Знаходимо масу нового розчину:

mн(розчину)=m(розчину)-m(H2O)=100 г - 20 г=80 г

3. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині

за формулою: Wн=(m(речовини)/mн(розчину))•100%

Wн=(20 г : 80 г)•100%=0,25•100%=25%

Відповідь: 25%, або 0,25

Інші завдання дивись тут...