Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Вибрали формули газуватих речовин, що беруть участь в утворенні кислотних дощів: SO2, NO2

 

Вправа 2 Природні джерела потрапляння сульфур (IV) оксиду в атмосферу:

Б вулкани

В гроза

 

Вправа 3 Допишіть рівняння реакцій

А Na2O + H2O = 2NaOH

Б SO2 + H2O = H2SO3

У результаті якої хімічної утворюється кислота? Б

 

Вправа 4 Установили відповідність:

1―Г, 2―А, 3―Б, 4―В

1. 2NO2 + O2 = 2NO3

2. 2SO2 + O2 = 2SO3

3. 4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

4. SO3 + H2O = H2SO4

 

Вправа 5 Ланцюжок реакцій:

1) 2SO2 + O2 = 2SO3

2) SO3 + H2O = H2SO4

3) SO2 + H2O = H2SO3

4) 2H2SO3 + O2 = 2H2SO4

 

Вправа 6 Як за допомогою індикатору метилового оранжевого можна розпізнати воду дистильовану та воду дощову, зібрану поблизу теплової електростанції? Відповідь поясніть. Дощова вода, зібрана поблизу теплової електростанції, містить розчинені в ній газувані оксиди, тому, подібно до кислотних дощів, змінить колір індикатора метилового оранжевого на червоний, а в дистильованій воді не змінить свого кольору.

Інші завдання дивись тут...