Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажи групу речовин, що містить:

Варіант І лише основи

В NaOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2

Варіант ІІ лише кислоти

Б H2SO4, HCl, HNO3

 

Вправа 2 Укажи хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утворює:

І варіант кислоту

В SO3

ІІ варіант основу

А Na2O

 

Вправа 3 Укажи забарвлення лакмусу

І варіант у розчині калій гідроксиду

Б синє

ІІ варіант у розчині нітратної кислоти

В червоне

 

Вправа 4 Напиши формули основи і кислоти за їх назвами, і формули відповідних їм оксидів:

І варіант 

магній гідроксид Mg(OH)2, магній оксид MgO

карбонатна кислота H2CO3, карбон (IV) оксид CO2

ІІ варіант

літій гідроксид LiOH, літій оксид Li2O

сульфітна кислота H2SO3, сульфур (IV) оксид SO2

 

Вправа 5 Напиши рівняння реакцій:

І варіант

a) Li2O + H2O = 2LiOH

б) CO2 + H2O = H2CO3

ІI варіант

a) BaO + H2O = Ba(OH)2

б) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 

Вправа 6 Поясни, як експериментально встановити кожну речовину:

І варіант

Лакмус в розчині натрій гідроксиду буде синього кольору, а в розчині кислоти ― червоного.

ІІ варіант 

Лакмус у воді не змінить свого кольору, а в розчині калій гідроксиду буде синього кольору.

 

Вправа 7 В якій із даних кислот масова частка Гідрогену є більшою. Відповідь підтвердіть розрахунками.

І варіант H2SO4, HNO3

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

w1(H)=2Ar(H)/Mr(H2SO4)=21:98=0,02, або 2%

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

w2(H)=Ar(H)/Mr(HNO3)=1:63=0,015, або 1,5%

w1>w2

Відповідь: у H2SO4

 

II варіант H2CO3, H3PO4

Mr(H2CO3)=2Ar(H)+Ar(C)+3Ar(O)=21+12+316=62

w1(H)=2Ar(H)/Mr(H2CO3)=21:62=0,032, або 3,2%

Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

w2(H)=3Ar(H)/Mr(H3PO4)=31:98=0,031, або 3,1%

w1>w2

Відповідь: у H2CO3

Інші завдання дивись тут...