Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Закінчи речення:

Реакції оксидів з водою належать до реакцій сполучення

Продукти взаємодії з водою оксидів металічних елементів називають гідратами оксидів, що мають загальну назву гідроксиди.

Продукти взаємодії з водою оксидів неметалічних елементів називають гідратами оксидів, що мають загальну назву кислоти.

 

Вправа 2 Формули кислот:

HNO3, H2CO3, H2BO3

Що є спільного у складі кислот? Наявність атомів Гідрогену.

 

Вправа 3 Формули основ:

KOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2

Знайди спільні ознаки у складі основ. Катіони металічного елемента і гідроксильна група ОН.

 

Вправа 4 Установи відповідність.

1 ― В, 2 ― А, 3 ― Б

 

Вправа 5 Познач кольори індикаторів.

Малюнок 1

Лакмус Метилоранж Фенолфталеїн
1 2 3
синій жовтий малиновий

Малюнок 2

Лакмус Метилоранж
1 2
червоний червоний

Вправа 6 Напиши рівняння реакцій за схемою хімічних перетворень. Укажи продукти і типи реакцій.

H2O2 → O2 → CaO → Ca(OH)2

2H2O2 = 2H2O + O2↑  (кат.MnO2)

Продукти реакції: вода і кисень

Тип реакції: розкладу

O2 + 2Ca = 2CaO

Продукти реакції: кальцій оксид

Тип реакції: сполучення

CaO + H2O = Ca(OH)2

Продукти реакції: кальцій гідроксид

Тип реакції: сполучення

 

H2O → O2 → P2O5 → H3PO4

2H2O = 2H2↑ + O2

Продукти реакції: водень і кисень

Тип реакції: розкладу

5O2 + 4P = 2P2O5

Продукти реакції: фосфор (V) оксид

Тип реакції: сполучення

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Продукти реакції: ортофосфатна кислота

Тип реакції: сполучення

 

Вправа 7 Ортофосфатну кислоту використовують у харчовій промисловості як підкислювач (харчова добавка Е338). Обчисли масу кислоти, необхідної для приготування 150 кг напою "Пепсі", якщо масова частка кислоти в ньому має становити 0,26%.

Дано Розв'язання

m(розчину)=150 кг

w(H3PO4)=0,26%

m(H3PO4)?

І спосіб

Знаходимо масу кислоти в розчині напою:

m(H3PO4)=w(H3PO4)m(розчину):100%=

=0,26%•150 кг:100%=0,39 кг, або 390 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу

розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому

для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо

пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 0,26 г H3PO4, а

в 150000 г розчину ― х г H3PO4

100 г / 150000 г=26 г / х г, звідси х г•100 г=150000 г•0,26 г

х=150000 г • 0,26 г : 100 г=390 г

Відповідь: 390 г

Для кмітливих

Фосфор (P4), взаємодіючи з водою при температурі 10000С під тиском, утворює ортофосфатну кислоту й горючий газ, що не містить фосфору. Напишіть рівняння реакції. У відповіді укажи суму коефіцієнтів.

P4 + 16H2O = 4H2PO4 + 10H2       1+16+4+10=31

Відповідь: Б 31

 

Для допитливих

Визнач формулу і назву

б) кислоти, що є складовою засобу для зняття іржі з металевих предметів: H3PO4 ортофосфатна кислота.

б) лугу, що є складовою засобу для прочищення труб: NaOH натрій гідроксид

Інші завдання дивись тут...