Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вправа 1 Назви кілька відомих тобі речовин, що існують у природі.

Кисень, вода, вуглекислий газ, азот, золото, кухонна сіль   

 

Вправа 2 Наведіть приклади речовин, що їх добуто за допомогою хімії.

Поліетилен, скло, кераміка, капрон, штучний каучук, пластмаса   

 

Вправа 3 Встанови відповідність (позначено однаковим кольором) між змістом речення та значенням слова хімія:

1. Щороку вчені-хіміки добувають

   багато нових речовин

2. На хімічних заводах виробляють

   товари побутової хімії

3. на уроках хімії учні виконують

   хімічні досліди

А галузь промисловості

Б навчальний предмет

В наука

Відповідь: 1-В, 2-А, 3-Б 

 

Для кмітливих

Розв'яжи кросворд

Наш спільний  дім - це природа

По горизонталі

1. Об'єкт діяльності людини і пізнання, основний об'єкт вивчення науки; латинською мовою nature

ПРИРОДА

2. Сукупність наук про живу природу, зв'язки між живими істотами і зв'язки живих істот з неживою природою.

БІОЛОГІЯ

3. Прозора рідина без запаху, смаку і кольору, життя без якої неможливе.

ВОДА

4. Наука про будову, закони руху і розвитку небесних тіл.

АСТРОНОМІЯ

5. Наука про взаємозв'язок між людиною та довкіллям.

ЕКОЛОГІЯ

6. Природна суміш газів, з яких складається атмосфера.

ПОВІТРЯ

7. Наука про закони землеробства.

АГРОНОМІЯ

8. Наука, що досліджує загальні властивості матерії  чи явищ у ній, а також виявляє загальні закони, що "керують" цими явищами.

ФІЗИКА

9. Наука про склад, будову, історію розвитку земної кори і розміщення в ній корисних копалин; грецькою означає наука про Землю.

ГЕОЛОГІЯ

10. Наука про числа.

МАТЕМАТИКА

11. Наука про закони мислення; грецькою означає мистецтво судження.

ЛОГІКА

12. Наука про речовини і їх перетворення.

ХІМІЯ

Інші завдання дивись тут...