Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вправа 1 З даного переліку випиши окремо назви чистих речовин і сумішей.

Чисті речовини: цукор, кухонна сіль, водяна пара, вуглекислий газ, кисень, ртуть, сірка, сода.

Суміші: граніт, морська вода, профільтрована річкова вода, газована вода, повітря, чай, кока-кола, вулканічний дим, грунт, залізобетон.

 

Вправа 2 Розділи обрані тобою в завданні 1 суміші у відповідні колонки таблиці

Однорідна суміш                 Неоднорідна суміш

морська вода

профільтрована річкова вода 

повітря

кока-кола

 

 

граніт

газована вода

чай

вулканічний дим

грунт

залізобетон

Вправа 3 Які способи розділення сумішей зображено на малюнках а,б,в?

а) відстоювання

б) дія магніту

в) фільтрування

 

Яка із запропонованих нижче сумішей речовин можуть бути розділені зображеними на малюнках способами:

1) кухонна сіль і вода

2) крейда і вода

3) вода і розчинена в ній рідина

4) Олія і вода

5) залізні ошурки і сірка

Відповідь: 2 ― а) і в); 4 ― а), 5 ― а) і б)

 

Вправа 4 Назви способи розділення сумішей, зображених на малюнку у випадку а, б.

Які властивості мають мати речовини, щоб їх можна було розділити способами а і б?

а) відстоювання; неоднорідна суміш двох рідин, що мають різну густину

б) випарювання; однорідна суміш рідини і твердої, розчиненої в ній речовини

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Як розділити суміш, яка містить цукор, крейду, залізні ошурки і тирсу? Коротко опиши кожен етап експерименту. Залізні ошурки видаляють магнітом. Методом відстоювання видаляють спочатку тирсу, яка спливе над водою, а потім крейду, що осяде на дно. Методом випарювання отримують цукор.

Які відмінності у властивостях речовин дають змогу використати обрані тобою методи? Залізо здатне намагнічуватися, тирса і крейда нерозчинні у воді тверді речовини з різною густиною, цукор розчиняється у воді. 

Інші завдання дивись тут...