Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вправа 1 Знайди  елемент у Періодичній системі за вказаною "адресою", запиши його назву, символ та заряд ядра

2 період, III група Бор В заряд ядра +5

3 період, IV група Силіцій Si заряд ядра +14

4 період, VII груп, головна підгрупа Бром Вr заряд ядра +35

2 період, V група Нітроген N заряд ядра +7

Пояснення: на заряд ядра атома елемента вказує порядковий номер елемента.

 

Вправа 2 Опиши точну "адресу" хімічних елементів:

Магній Mg, порядковий №12, 3 період, II група, головна підгрупа

Аурум Au, порядковий №79, 6 період, I група, побічна підгрупа

Фосфор P, порядковий №15, 3 період, V група, головна підгрупа

Аргон Ar, порядковий №18, 3 період, VIII група, головна підгрупа

Плюмбум Pb, порядковий №82, 6 період, IV група, головна підгрупа

Платина Pt, порядковий №78, 6 період, VIII група, побічна підгрупа

 

Вправа 3 Заповни пропущені клітинки в таблиці:

Cимвол

елемента

Назва

елемента

Порядковий

номер

Номер

періоду

Номер

групи

Підгрупа

Заряд

ядра

Кількість

електронів

Са Кальцій 20 4 II головна +20 20
F Флуор 9 2 VII головна +9 9
Li Літій 3 2 I головна +3 3
S Сульфур 16 3 VI головна +16 16
Fe Ферум 26 4 VIII побічна +26 26

Інші завдання дивись тут...