Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Заповни таблицю за зразком.

Cередній рівень

Хімічна 

формула

Назва

тривіальна

Клас

речовини

(проста

чи складна)

Якісний

склад

Кількісний

склад

Fe Залізо проста

елемент:

Ферум

Ферум -

1 атом

N2 Азот проста

елемент:

Нітроген

Нітроген -

2 атоми

H2O Вода складна

елементи:

Гідроген,

Оксиген

Гідроген -

2 атоми,

Оксиген -

1 атом

NH3 Амоніак складна

елементи:

Нітроген,

Гідроген

Нітроген -

1 атом,

Гідроген -

3 атоми

Достатній рівень

Хімічна 

формула

Назва

тривіальна

Клас

речовини

(проста

чи складна)

Якісний

склад

Кількісний 

склад

C4H10 Бутан складна

елементи:

Карбон,

Гідроген

Карбон -

4 атоми,

Гідроген -

10 атомів

SiO2 Кварц складна

елементи:

Силіцій,

Оксиген

Силіцій -

1 атом,

Оксиген -

2 атоми

Fe2O3 Гематит складна

елементи:

Ферум,

Оксиген

Ферум -

2 атоми,

Оксиген -

3 атоми

NaCl

Кам'яна

сіль

складна

елементи:

Натрій,

Хлор

Натрій -

1 атом,

Хлор -

1 атом

Високий рівень

Хімічна 

формула

Назва

тривіальна

Клас

речовини

(проста

чи складна)

Якісний

склад

Кількісний 

склад

AlCl3

Алюміній

хлорид

складна 2 елементи:

Алюміній,

Хлор

Алюміній -

1 атом,

Хлор -

3 атоми

AgNO3 Ляпіс складна

3 елементи:

Аргентум,

Нітроген,

Оксиген

Аргентум -

1 атом,

Нітроген -

1 атом,

Оксиген -

3 атоми

Al2(SO4)3

Алюміній

сульфат

складна

3 елементи:

Алюміній,

Сульфур,

Оксиген

Алюміній -

2 атоми,

Сульфур -

3 атоми,

Оксиген -

12 атомів

Інші завдання дивись тут...