Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вправа 1 Установи відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою та типом простої речовини.

Назва Тип простої речовини

1 алюміній

2 кальцій

3 сірка

4 кисень

5 цинк

6 вуглець

А метал

Б неметал

Відповідь: А ― 1, 2, 5; Б ― 3, 4, 6

 

Вправа 2 Для виділених напівжирним шрифтом назв речовин і елементів напиши визначення (хімічний елемент, проста речовина, складна речовина).

Магній (а) при згорянні утворює магній оксид (б);

● Кристали соди (в) містять Натрій (г), Карбон, Оксиген і Гідроген;

● Гірський кришталь містить атоми Силіцію (ґ) і Оксигену;

● При зберіганні на повітрі залізо (д) іржавіє.

Відповідь:

а) проста речовина

б) складна речовина

в) складна речовина

г) хімічний елемент

ґхімічний елемент

д) проста речовина

 

Вправа 3 Напиши формули речовин, формульні одиниці яких мають такий склад:

а) 2 атоми Алюмінію та 3 атоми Оксигену Al2O3

а) 2 атоми Хрому та 3 атоми Сульфуру Cr2S3 

а) 2 атоми Феруму, 3 атоми Сульфуру та 12 атомів Оксигену Fe2(SO4)3

 

Вправа 4 З даного переліку випиши окремо назви простих, складних речовин та сумішей: повітря, натрій сульфід, цинк, водень, сульфатна кислота, граніт, нафта, вода, срібло.

Прості речовини: цинк, водень, срібло.

Складні речовини: натрій сульфід, сульфатна кислота, вода.

Суміші: повітря, граніт, нафта.

Інші завдання дивись тут...