Інші завдання дивись тут...

Сторінка взаємозаліку та самоконтролю

Вправа Впиши потрібні слова або словосполучення і закінчи речення.

1. Речовина, утворена одним хімічним елементом, називається простою.

 

2. Прості речовини поділяються на метали і неметали.

 

3. Зовні метали відрізняються від неметалів передусім особливим металічним блиском.

 

4. Речовина, утворена кількома хімічними елементами, називається складною.

 

5. Молекула - це нейтральна частинка.

 

6. Складні речовини називають хімічними сполуками.

 

7. Складні речовини поділяються на органічні та неорганічні.

 

8. Відносна атомна маса безрозмірна величина.

 

9. За атомну одиницю маси приймають 1/12 маси атома Карбона.

 

10. Найпоширеніший елемент у природі Оксиген.

 

11. Електрон - це негативно заряджена частинка.

 

12. Порядковий номер елемента показує число протонів і число електронів.

Інші завдання дивись тут...

  • Рита
    Завдання чорним кольором не нажимаются, чому? У розробці
    1 грудня 2020 14:10