Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Достатній рівень

Варіант 1

Завдання 1

Зразок кухонної солі масою 11,7 г містить 4,5 г Натрію. Обчисли масову частку у Натрію у сполуці.

Дано: m(NaCl)=11,7 г, m(Na)=4,5 г

Знайти: w(Na)-?

Розв'язання

w(Na)=m(Na)/m(NaCl)=4,5 г : 11,7 г = 0,385, або 38,5%

Відповідь: 38,5%

 

Завдання 2

Атмосфера планети Венера майже повністю складається з вуглекислого газу. Обчисли масові частки Карбону і Оксигену в цій сполуці.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

w(C)=Ar(C)/Mr(CO2)=12:44=0,273, або 27,3%

w(O)=2Ar(O)/Mr(CO2)=216:44=0,727, або 72,7%

Інший варіант розрахунку масової частки Оксигену:

w(О)=1-w(C)=1-0,273=0,727

або

w(O)=100%-w(C)=100%-27,2%=72,7%

Відповідь: w(C)=27,3%; w(O)=72,7%

 

ІІ варіант

Завдання 1

У зерносховищах для знищення комах використовують сірчистий газ. Зразок газу масою 8 г містить 4 г елемента Сульфуру. Обчисли масову частку Сульфуру в цій сполуці.

Дано: m(SO2)=8 г, m(S)=4 г

Знайти: w(Sa)-?

Розв'язання

w(S)=m(S)/m(SO2)=4 г : 8 г = 0,5, або 50%

Відповідь: 50%

 

Завдання 2

Зріджений газ пропан С3Н8 — пальне для автомобілів, автобусів. Обчисли масові частки елемента у сполуці. 

Mr(C3H8)=3Ar(C)+8Ar(H)=312+21=44

w(C)=3Ar(C)/Mr(C3H8)=312:44=0,818, або 81,8%

w(H)=8Ar(H)/Mr(C3H8)=81:44=0,182, або 18,2%

Інший варіант розрахунку масової частки Гідрогену:

w(Н)=1-w(C)=1-0,818=0,182

або

w(Н)=100%-w(C)=100%-81,82%=18,2%

Відповідь: w(C)=81,8%; w(Н)=18,2%

 

Високий рівень

варіант 1

Завдання 1

Обчисли масові частки елементів у амоніачній селітрі NH4NO3 (азотне добриво)

Mr(NH4NO3)=2Ar(N)+4Ar(H)+3Ar(O)=214+41+316=80

w(N)=2Ar(N)/Mr(NH4NO3)=314:80=0,525, або 52,5%

w(H)=4Ar(H)/Mr(NH4NO3)=41:44=0,091, або 9,1%

w(O)=100%-w(N)-w(H)=100%-52,5%-9,1%=38,4%

 

Завдання 2

Червоного кольору рубіну, золотисто-зеленого кольору смарагду надає сполука, що складається з двох елементів — Хрому й Оксигену. У зразку речовини масою 30,4 г міститься 9,6 г Оксигену. Знайди масову частку Хрому.

Дано: m(рубіну)=30,4 г, m(О)=9,6 г

Знайти: w(Cr)-?

Розв'язання

m(Cr)=m(рубіну)-m(О)=30,4 г - 9,6 г = 20,8 г

w(Cr)=m(Cr)/m(рубіну)=20,8 г : 30,4 г = 0,684, або 68,4%

Відповідь: 68,4%

 

Вправа 3

У якій масі сірчистого газу SO2 міститься 16 кг Оксигену?

Відомо: m(O)=16 кг

Знайти: m(SO2)-?

Розв'язування

1. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масову частку елемента.

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

w(O)=2Ar(O):M(SO2)=216:64=0,5

2. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масу сполуки:

m(SO2)=m(O)/w(O)=16 кг : 0,5=32 кг

Відповідь: 8 кг 

 

Варіант 2

Вправа 1

Обчисли масові частки елементів у подвійному суперфосфаті (фосфорне добриво) Ca(H2PO4)2.

Mr(Ca(H2PO4)2)=Ar(Ca)+4Ar(H)+2Ar(P)+8Ar(O)=40+41+231+316=234

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(Ca(H2PO4))=40:234=0,171, або 17,1%

w(P)=2Ar(P)/Mr(Ca(H2PO4))=231:234=0,265, або 26,5%

w(H)=4Ar(H)/Mr(Ca(H2PO4))=41:234=0,017, або 1,7%

w(O)=100%-w(Ca)-w(P)-w(H)=100%-17,1%-26,5%-1,7%=54,7%

 

Вправа 2

Дорогоцінне каміння рубін і сапфір містять цю речовину. Ця сполука складається з двох елементів — Алюмінію та Оксигену. У 51 г речовини міститься 27 г Алюмінію. Знайди масову частку Оксигену. Відповідь дай у вигляді звичайного дробу.

Дано: m(речовини)=51 г, m(Al)=27 г

Знайти: w(О)-?

Розв'язання

m(О)=m(речовину)-m(Al)=51 г - 27 г = 24 г

w(O)=m(O)/m(речовину)=24 г : 51 г = 0,471, або 47,1%

Відповідь: 47,1%

 

Вправа 3

У якій масі метану CH4 міститься 2 кг Гідрогену?

Відомо: m(H)=2 кг

Знайти: m(CH4)-?

Розв'язування

1. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масову частку елемента.

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

w(H)=4Ar(H):M(CH4)=41:16=0,25

2. З формули обчислення масової частки елемента в сполуці знаходимо масу сполуки:

m(CH4)=m(H)/w(H)=2 кг : 0,25=8 кг

Відповідь: 8 кг

Інші завдання дивись тут...