Вправа 1. Яку загальну назву мають продукти взаємодії з водою:
а) оксидів металічних елементів; Основи.
б) оксидів неметалічних елементів? Кислоти.

 

Вправа 2. До якого типу реакцій належать реакції води з оксидами? До реакцій сполучення.

 

Вправа 3. Які індикатори ви знаєте? Лакмус, фенолфталеїн, метилоранж, універсальний індикатор.

 

Вправа 4. Як розпізнати дослідним шляхом:
а) воду і кислоту;

За допомогою індикаторів (окрім, фенолфталеїна). Наприклад, лакмус у воді має фіолетове забарвлення, а в кислоті змінює забарвлення на червоне.
6) воду і луг;

За допомогою індикаторів. Наприклад, лакмус у воді має фіолетове забарвлення, а в лузі змінює забарвлення на синє.
в) луг і кислоту?

За допомогою індикаторів. Наприклад, у лузі метилоранжевий стає жовтим, а у кислоті - червоним.

 

Вправа 5. Що є спільного у формулах усіх основ? Наявність групи атомів ОН (гідроксильна група); починаються основи символом металічного елемента, мають загальну формулу Ме(ОН)n
Вправа 6. Що є спільного у формулах усіх кислот? Наявність одного або кількох атомів Гідрогену й одного кислотного залишку.

 

Вправа 5. Наведіть приклади формул лугів і кислот, що були розглянуті у цьому параграфі, запишіть їх назви.

Приклади формул лугів: Са(ОН)2 — кальцій гідроксид; КОН — калій гідроксид.

Приклади формул кислот: H24 —  сульфатна кислота; H2SiО3 — силікатна кислота; Н3РО4 — ортофосфатна кислота; НСl — хлоридна кислота; Н2СО3— карбонатна кислота.

 

Вправа 6. Укажіть, правильне твердження, що стосується переліку формул НСl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, Н2SiО3, SiО2:
А у переліку переважають формули оксидів
Б у переліку переважають формули кислот
В формул основ і кислот у переліку порівну
Г формули основ у переліку відсутні

 

Вправа 7. Встановіть відповідність між групами і формулами речовин:

Група Приклад
1    оксиди
2    кислоти
3    основи

А СаСО3
Б HNО3
В СаО 

Г  Са(ОН)2

Відповідь: 1 В, 2 – Б, 3 – Г.

 

Вправа 8. Розташуйте формули кислот за збільшенням валентності кислотного залишку.
А Н3РО4
Б НСl
В Н4В2О7
Г Н2SiОз.
Відповідь:  Б, Г, А, В.

 

Вправа 9*. Напишіть рівняння реакцій за схемами:
а) Ва → ВаО → Ва(ОН)2

2Ва + О2 = 2ВаО ВаО + Н2О = Ва(ОН)2

б) S→ SО2 → H23

S + О2 = SO2 2 + Н2О = H2SO3

Вправа 10*. При взаємодії натрій оксиду, барій оксиду з водою утворюються луги. Напишіть рівняння цих реакцій.

Na2O + H2O = 2NaOH BaO + H2O = Ba(OH)2

Як довести утворення цих речовин? За допомогою індикаторів. У лугах лакмус стане синім, фенолфталеїн - малиновим , метилораж - жовтим, універсальний індикатор - синім.

  • лох
    спасиба
    22 травня 2023 20:07