Вправа 1. Як людина використовує воду й водні розчини?
• у промисловому виробництві ( металообробна промисловість, харчова, текстильна, фармацевтична, хімічна тощо). Наприклад, на виробництві 1 кг алюмінію задіяне близько 9 кг води, на цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається води в 10 разів більше);
• в якості теплоносія воду використовують в теплових мережах;
• на багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції й апаратів;
• для поливу на зрошувальних системах;
• для роботи річкового і морського (водного) виду транспорта (пароплави, катери тощо);
• у побуті.

 

Вправа 2. Завдяки яким властивостям води ця речовина незамінна у живій природі? Має здатність розчиняти велику кількість речовин.

 

Вправа 3. Як пов'язане використання води в побуті, на виробництві з її властивостями? Вода є універсальним розчинником, тобто в ній добре розчиняється багато речовин. Чому в батареях опалення циркулює вода, а не повітря? Вода має високу теплоємність — довго зберігає тепло.

 

Вправа 4. Що називають кислотними дощами? Явище розчинення в дощових краплях газуватих забруднювачів повітря (оксидів Сульфуру SО2, SО3 і Нітрогену NО2) з утворенням кислот (сульфітна H23, сульфатна H24, нітратна HNО3) і потрапляння їх на землю.

 

Вправа 5*. Укажіть формули газоподібних речовин, що беруть участь в утворенні кислотних дощів:

2, N2, СО2, О3, Н2, СН4, 2.

 

Вправа 6. Запишіть назви та джерела речовин, що є причиною кислотних дощів.

Назви речовин: оксиди Сульфуру (SО2, SО3) і Нітрогену (NO2).

Джерела речовин: викиди при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо.
Напишіть приклади рівнянь реакцій, що відбуваються при утворенні кислотних дощів:

2 + Н2О = Н23
3 + Н2О = H2SO4
2NО2 + Н2О = HNО3 + HNO2.

Вправа 7. Чим кислотні дощі небезпечні для природи нашої планети?
•  вражають рослини (рослини потерпають від того, що руйнується хлорофіл, пригнічується фотосинтез, опадає листя), погіршується живлення внаслідок руйнування кореневої системи;
•  псують металеві та інші вироби;
•  спричинюють різні захворювання у людей (не проходять безслідно, якщо потрапляють на волосся чи одяг);
•  мешканці водойм чутливі до кислотних дощів. Особливо потерпають рослини й тварини водойм з непроточною водою (озер, ставків);
• вітром переміщуються на значні відстані;
• завдають шкоди будівлям  з мармуру й вапняку, металевим конструкціям;
• зменшують родючість ґрунту, уповільнюють процеси розкладання органічних речовин і погіршують середовище життя бактерій ґрунту;
• пошкоджують грибниці грибів.

 

Вправа 9. Укажіть властивості води:
А  безбарвна
Б  легко переходить з одного агрегатного стану в інший
В  не проводить електричний струм
Г розчиняє речовини різного агрегатного стану

 

Вправа 10*. Обґрунтуйте, до яких заходів слід вдаватись, щоб запобігти утворенню кислотних дощів. Запобіжні заходи з недопущення появи кислотних  дощів спрямовані на підтримання чистоти повітря. Для цього слід припинити викиди у повітря оксидів (Сульфуру SО2, SО3 і Нітрогену NО2), що утворюють кислоти.