§ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА.

ВПРАВА 38. Прочитайте дієслова в неозначеній формі. Чи вказує ця дієслівна форма на час, коли відбуваються дії, на осіб, які виконують ці дії, на число? На основі спостереження зробіть висновок про особливості неозначеної форми дієслова.

Думати, прочитати, допомогти, обкошувати.

ВІДПОВІДЬ.

Неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число.

 

Лексичне значення. Неозначена форма дієслова (інфінітив) — це початкова незмінна форма дієслова, яка означає дію або стан предмета узагальнено, без вказівки на час, особу, рід, число. Відповідає на питання що робити? що зробити? Буду мріяти й жити на крилах надій... (Д. Луценко).

Будова. Неозначена форма дієслова має наприкінці суфікс -ти (-ть): малювати, малювать.

Наприкінці деяких дієслів у неозначеній формі після суфікса -ти(-ть) може бути суфікс -ся(-сь). наприклад: плакатися, гратись.

Неозначена форма дієслова не має закінчення, навіть нульового.

 

ВПРАВА 39.І. Відновіть і запишіть фразеологізми, добираючи з довідки дієслова в неозначеній формі. Розберіть ці дієслова за будовою. Довідка. Пекти, впасти, накивати, побити, продавати, набрати, дивитися, ловити, з'їсти.

Горшки ... , витрішки … , раки ... , п'ятами ... , у рот води ... , ніде голці ... , мало каші ... , як у воду ... , ґав ... .

ІІ. Поясніть усно значення кожного фразеологізму. Замініть фразеологізми (де можливо) дієсловами-синонімами в неозначеній формі.

ВІДПОВІДЬ.

Горшки побити (посваритися), витрішки продавати (ледарювати), раки пекти (червоніти), п'ятами накивати (утікати), у рот води набрати (мовчати), ніде голці впасти, мало каші з'їсти, як у воду дивитися (передбачати), ґав ловити (ледарювати).

По(префікс)бит(корінь)и(суфікс),  про(префікс)дав(корінь)а(суфікс)ти(суфікс), пек(корінь)ти(суфікс),  на(префікс)кив(корінь)а(суфікс)ти(суфікс),  на(префікс)бра(корінь)ти(суфікс),  в(префікс)пас(корінь)ти(суфікс), з'(префікс)їс(корінь)ти(суфікс), див(корінь)и(суфікс)ти(суфікс)ся(постфікс)

 

ВПРАВА 40.І. Запишіть послідовно дієслова у дві колонки: 1) неозначена форма дієслова; 2) особове дієслово. КЛЮЧ: у виписаних словах підкресліть першу букву. З підкреслених букв прочитаєте продовження прислів'я: «Яблуко від яблуні…».

Насміятися, просився, екати, ароматизує, достукатись, дошкуляв, автоматизувати, лукавити, асфальтують, екранізувати, колядувати, єдналися, одягатися.

ІІ. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичні значення виділених слів. Складіть і запишіть з кожним із цих слів речення.

ВІДПОВІДЬ.

1) Насміятися, екати, достукатись, автоматизувати, лукавити, екранізувати, колядувати, одягатися.

2) Просився, ароматизує, дошкуляв, асфальтують, єдналися.

Дошкуляти  - 1. виводити з терпіння, з рівноваги, досаждаючи словами, діями. 2 порушувати нормальний стан, завдавати неприємностей. 3. спричиняти, викликати фізичний біль. 

Лукавити - хитрувати, приховуючи правду. 

 

ВПРАВА 41. Поясніть, як ви розумієте значення такої життєвої мудрості: «Говорити - срібло, а мовчати - золото».

ВІДПОВІДЬ.

Краще помовчати, ніж говорити невпопад.

 

Синтаксична роль. Дієслово в неозначеній формі може бути будь-яким членом речення, найчастіше - частиною присудка. Наприклад: 1. На дубі перестав мостити гніздо соловейко (В. Сухомлинський). 2. З вовками жити - (що це значить?) по-вовчому вити. 3. У мене не було бажання (якого?) заходити в будинок. 4. Денис виніс собаці (що?) їсти. 5. Хлопці присіли (з якою метою?) спочити.

 

ВПРАВА 42. І. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому п'ять дієслів у неозначеній формі. На які питання вони відповідають?

                   ДОПОМАГАЄ СУПУТНИК.

     Польоти в космос можна вважати вершиною успіхів науки і техніки.

За допомогою штучного супутника вдалося побачити земну кулю безпосередньо з космосу. Супутником скористалися й для створення системи всесвітнього телебачення. Він допомагає оцінювати лісові ресурси, стан посівів, виявляти лісові й степові пожежі. За відхиленням супутника від заданої траєкторії можна відкривати могутні поклади корисних копалин як на суші, так і під товщею океану. Інформація з літального апарата дуже допомагає синоптикам (З довідника).

ІІ. Поясніть правопис виділених слів. Запишіть текст під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть дієслова в неозначеній формі як присудки.

ВІДПОВІДЬ.

Вважати (що робити?), побачити (що зробити?), оцінювати (що робити?), виявляти (що робити?), відкривати (що робити?).

     Польоти в космос можна вважати вершиною (орфограма: ненаголошений звук е,и в коренях, бо верх) успіхів науки і техніки.

За допомогою штучного супутника вдалося побачити земну кулю безпосередньо з космосу. Супутником скористалися й для створення системи всесвітнього телебачення. Він допомагає оцінювати лісові ресурси, стан посівів, виявляти лісові й степові (орфограма: ненаголошений звук е,и в коренях, бо степ) пожежі. За відхиленням супутника від заданої траєкторії можна відкривати могутні поклади корисних копалин як на суші, так і під товщею океану. Інформація з літального апарата дуже допомагає синоптикам.

 

ВПРАВА 43. Доведіть, що синтаксичну роль дієслів визначено правильно. Поставте усно питання до підкреслених членів речення.

1. Я діток своїх навчу любити тебе, Україно! (В. Жураківський). 2. Після полудня почали збиратися великі сині хмари (Б. Комар). 3. Стала наближатися година рушати в дорогу (С. Васильченко). 4. Учіть дітей бачити, мислити, відкривати й дивуватися (В. Сухомлинський). 5. Черниш зупинився перепочити (О. Гончар). 6. Бажання вчитися було в нього змалку (М. Коцюбинський).

ВІДПОВІДЬ.

Я діток своїх навчу(що зроблю? присудок) любити (чого? додаток) тебе, Україно! Після полудня почали збиратися (що роблять? ) великі сині хмари. Стала наближатися (що робить?) година рушати в дорогу. Учіть (що робіть?) дітей бачити( чого?), мислити (чого?), відкривати (чого?) й дивуватися (чого?). 5. Черниш зупинився (що зробив?, присудок) перепочити (для чого?, додаток). Бажання вчитися (яке?) було (що робило?) в нього змалку.

 

ВПРАВА 44. Спишіть, розкриваючи дужки й дотримуючись милозвучності при вживанні суфіксів -ся, -сь. Обґрунтуйте свій вибір. Зверніть увагу! Купатись у морі - купатися в озері.

Повернути(ся,сь) о шостій годині; зустріти(ся,сь) недалеко від школи; підняти(ся,сь) вгору; свято закінчило(ся,сь) увечері; пройти(ся,сь) вулицею; хапати(ся,сь) обома руками; купати(ся,сь) в озері; купати(ся,сь) у морі; дивити(ся,сь) у вічі; дивити(ся,сь) на годинник.

ВІДПОВІДЬ.

Повернутись о шостій годині; зустрітися недалеко від школи; піднятися вгору; свято закінчилось увечері; пройтися вулицею; хапатись обома руками; купатися в озері; купатись у морі; дивитись у вічі; дивитися на годинник.

 

Вправа 45.І. Прочитайте притчу. Визначте її основну думку. Виберіть із довідки прислів'я, які найтісніше пов'язані зі змістом прочитаного. ДОВІДКА. Хто рано встає, тому Бог подає. Маленька праця краща за велике безділля. Ранні пташки росу п'ють, а пізні - сльози ллють. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Осінь збирає, а зима з'ідає. У лиху годину пізнаєш вірну людину.

                              МУДРА ПРИТЧА.

   Перед смертю старий степовик мовив синові:

-   А живи, сину, так: ні до кого першим не вітайся та їж хліб з медом... - Та й помер.

   Син почав виконувати батьків заповіт. Проте незабаром у молодого господаря справи пішли кепсько. Дорого коштував мед, щоб його купувати, та й люди відвернулися від хлопця: степовики зневажають нероб і пихатих гордіїв.

    Пішов бідолаха до рідного дядька питати поради. Чи й далі виконувати батьків заповіт?

-   Авжеж, виконувати, - мовив родич, лукаво посміхаючись. - Але ж треба розуміти мудре слово... Ні до кого першим не вітатися - це значить найраніше за всіх вийти в поле й починати працювати. Люди проходитимуть чи проїжджатимуть повз тебе, то першими й казатимуть: «Добридень». А ти лише відповідатимеш. А коли ти добряче напрацюєшся, сядеш, візьмеш чималий шмат хліба, то він тобі здаватиметься таким смачним, як мед! (За С. Плачиндою).

II. Випишіть дієслова в неозначеній формі. За виписаними словами усно перекажіть прочитане.

ВІДПОВІДЬ.

Основна думка – заклик розуміти мудре слово. 

Хто рано встає, тому Бог подає. Осінь збирає, а зима з'ідає. У лиху годину пізнаєш вірну людину.

Виконувати, купувати, питати, виконувати, виконувати, розуміти, вітатися, вийти, починати, працювати.

 

Нагадаємо, що корені, що не можуть себе виявляти самостійно, а лише в поєднанні із суфіксами і префіксами називаються зв'язаними: в-зу-ти, роз-зу-ти.

ВПРАВА 46. Поміркуйте, які букви необхідно вписати в порожні клітинки таблиці, щоб по горизонталі можна було прочитати дієслова. Визначте форму цих дієслів. Запишіть дібрані дієслова й розберіть їх за будовою.

ВІДПОВІДЬ.

Вийти. 

Вимити (випити, вижити, вилити, вирити).

Виграти (випрати, вибрати, виграти, виїхати).

Видавати (визирати, вимивати, видаляти, викидати, видавати, вибирати).

Вигравати (виробляти, виглядати, вигравати).

Ви(префікс)й(корінь)ти(суфікс), ви(префікс)ми(корінь)ти(суфікс), ви(префікс)гра(корінь)ти(суфікс), ви(префікс)да(корінь)в(суфікс)а(суфікс)ти(суфікс), ви(префікс)гра(корінь)в(суфікс)а(суфікс)ти(суфікс).