Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника «Українська мова 7 клас" Глазова О. П.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

ЗМІСТ

ВСТУП

Мова — скарбниця духовності народу 7 

Вправа 1 – 6 

Повторення вивченого про текст 10

Вправа 7 – 11 

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 14

Вправа 12 – 19

Вправа 20 - 29

Вправа 30 - 43

§ 2. Частини мови 28

 

§ 3. Вивчені групи орфограм  31

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 34

§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова  39

§ 6. Не з дієсловами 50

§ 7. Вид дієслова 56

§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова 61

§ 9. Часи дієслова 64

§ 10. Теперішній час 68

§ 11. Минулий час 72

§ 12. Майбутній час 80

§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 89

§ 14. Творення дієслів умовного способу 91

§ 15. Творення дієслів наказового способу 94

§ 16. Безособові дієслова 99

§ 17. Способи творення дієслів 103

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 106

§ 19. Дієприкметниковий зворот 110

§ 20. Відмінювання дієприкметників 117

§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників 119

§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то 127

§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники  135

§ 24. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження 138

§ 25. Не з дієприкметниками. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова 141

§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 145

§ 27. Дієприслівниковий зворот 148

§ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду 154

§ 29. Не з дієприслівниками. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова  163 

§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 166

§ 31. Ступені порівняння прислівників 173

§ 32. Способи творення прислівників 178

§ 33. Правопис прислівників. 

Написання прислівників через дефіс і разом 187

Написання прислівникових сполук 192

И та і в кінці прислівників  193

Літери н та нн прислівниках  199

Не і ні з прислівниками  201

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 34. Прийменник як службова частина мови. Розбір прийменника як частини мови  200

§ 35. Сполучник як службова частина мови  217

§ 36. Правопис сполучників. Розбір сполучника як частини мови  225

§ 37. Частка як службова частина мови  231 

§ 38. Правопис часток. Розбір частки як частини мови  236

§ 39. Не і ні з різними частинами мови  239

§ 40. Вигук як особлива частина мови. Розбір вигука як частини мови  245

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв'язку речень у тексті 

Повторення вивченого про стилі мовлення. 

Повторення вивченого про типи мовлення 

Особливості наукового стилю 

Поняття про публіцистичний стиль

Особливості будови опису зовнішності людини.

Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини 

Письмовий докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі. 

Твір-опис зовнішності людини в художньому стилі 

Портретний нарис у публіцистичному стилі 

Твір-оповідання за поданим сюжетом

Особливості будови опису дій

Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису дій у художньому (науковому) стилі 

Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису дій в художньому стилі

Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису дій в художньому стилі

Твір-опис дій на основі власних спостережень

Особливості будови роздуму дискусійного характеру.

Усний докладний переказ тексту дискусійного характеру в публіцистичному стилі мовлення

Твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі 

Анонація

Ділові папери. Розписка

Складання і розігрування діалогів

Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст 

Діалоги, складені у відповідності до запропонованої ситуації спілкування 

Діалоги, пов'язані з характеристикою людей 

Діалоги дискусійного характеру

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ 

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок 257

Словничок термінів  260

Словничок назв почуттів 261

Інші ГДЗ дивись тут...