Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська література 8 клас Авраменко О.М."

Сторінка 31

1  Слова «Тоді дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка..» є В ретардацією (хаотичне повторен­ня частин тексту з метою уповільнення розповіді)

 

2  У думі «Маруся Богуславка» згадується свято  Б Великдень

 

3 Прокльони «Та бодай ти... щастя й долі собі не мала» належать Г козакам-невільникам

 

4  У думі «Маруся Богуславка» зображений період боротьби з татаро-турецькими завойовниками. Вороги зненацька нападали не села, усе спалювали, убивали немовлят, а дорослих брали в полон. У думі розповідається про те, як Маруся Богуславка врятувала з тридцятирічної турецької неволі козаків

 

5  Марусю Богуславку називають легендарною героїнею, адже з переказів та легенд відомо, що вона звільнила з турецької неволі приблизно 700 козаків.

 

6 Доведіть на конкретних прикладах із тексту, що твір «Маруся Богуславка» за жанром — дума

● Будова думи має три частини.

Зачин («заплачка»): «Що на Чорному морі,… Бідних невольників».

Основна частина: «То вони тридцять літ у неволі пробувають,…Для лакомства нещасного».

Кінцівка («славославіє») : «Ой визволи, Боже, нас всіх, бідних невільників …Нас, бідних невільників!»

● Урочистість підсилюється прийомом ретардації (хаотичне повторен­ня частин тексту з метою уповільнення розповіді): «… дівка-бранка, Маруся, попівна-Богуславка», «Ви, біднії невільники…»

● Кількість складів у рядку від 4 до 20 (нерівноскладовість)

Що / на / Чор/ но/ му / мо / рі

Що / на /  ка / ме / ні / бі/ лень/ ко/ му

Там/ сто/  я  / ла /тем/ ни/  ця / кам/ я / на / я

● Рядки групуються за завершеністю думки (тирадами)

Що на Чорному морі,

На камені біленькому,

Там стояла темниця кам'яная.

 

Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків,

Бідних невільників.

 

То вони тридцять літ у неволі пробувають,

Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають.

 

То до їх дівка-бранка,

Маруся, попівна Богуславка,

Приходжає,

Словами промовляє:

«Гей, козаки,

Ви, біднії невольники!

Угадайте, що в нашій землі християнській за день

тепера?»

● Рядки найчастіше по­єднані дієслівною римою, одразу римуються декілька рядків: пробувають – не видають, приходжає – промовляє, зачували – познавали – промовляли… 

● Згадуються магічні числа: сімсот козаків, тридцять літ

● Часті тавтологічні повтори: кляли-проклинали; потурчилась, побусурменилась

● Як фольклорний твір має сталі епітети: темниця кам'яная, Божого світу, білим лицем, сирої землі, тяжкої неволі, яснії зорі, тихі води

● Маруся Богуславка — цілком реальна особа, за усними переказами звільнила козаків з неволі

● Належить до ліро-епосу (сюжет розкривається віршованою мовою)

 

7 На картині М. Дерегуса «Маруся Богуславка» зображений епізод, коли Маруся «До темниці приходжає,

Темницю відмикає,

Всіх козаків,

Бідних невольників,

На волю випускає

І словами промовляє …»

 

8 У словах Марусі Богуславки про «розкіш турецьку» й «лакомства нещасні» виявляється душевна роздвоє­ність героїні між розкішним особистим життям і стражданням свого народу. Навіть при всьому бажанні вона не може повернутися додому, бо прийняла ворожу віру. Але вона не думає  повертатися, бо далеко від дому уже скорилась обставинам.    

 

9 Образ Марусі Богуславки символізує полонених турецько-татарськими завойовниками багатьох українок, котрі на чужині допомагали або визволяли земляків.

 

10  Яке враження справила на вас дума «Маруся Богуславка»?

 

11 Переказ змісту думи «Маруся Богуславка»

На початку твору повідомляється про темницю на березі Чорного моря. Там томились у неволі 700 козаків. Маруся Богуславка прийшла провідати земляків, щоб нагадати їм, що на рідній землі Великодня субота. Проте у відповідь почула тільки докори та прокльони від поневолених земляків. У Великдень вона, маючи ключі від темниці рятує бранців. Проте просить їх передати батькові, щоб не намагався викупити її.   

Ми не знаємо, що було потім. Маруся, розуміючи всі наслідки, усе таки рятує козаків-бранців. Цей вчинок – збірний подвиг українок, які на чужині допомагали землякам

 

12  План думи «Маруся Богуславка»

1 Тридцять літ невільники у в’язниці

2  Богуславка прийшла до земляків

3 Розмова невільників з Марусею

4 Богуславка звільняє бранців

5 Послання для батька

6 Молитва за всіх невільників

 

13.1  Із думи «Маруся Богуславка» приклади епітетів (аналіз думи)

Інші завдання дивись тут...

  • Александр
    Дякую, але жаль що немає відповіді на 10 запитання
    9 жовтня 2023 17:43