Інші завдання дивись тут...

Самоконтроль знань 3. ТРАВЛЕННЯ

Завдання 1. Біологія + Фізика (1 бал) Назвіть метод дослідження органів травлення в людини з допомогою фізичного силового поля та радіохвиль.

А ендоскопія                     Б зондування

В рентгенографія               Г магнітно-резонансна томографія

 

Завдання 2. Біологія + Хімія (1 бал) Рентгенологічне дослідження травного каналу здійснюється за допомогою методу штучних контрастів. Для цього піддослідному пропонується «контрастний наповнювач» - суспензію Барія сульфату. Вкажіть формулу.

A BaSO4             Б NaS03          В СаС03         Г К3О4

 

Завдання 3. Біологія + Медицина (1 бал) Введення в організм приладів із світловодами для візуального огляду порожнини органів травного каналу - це...

А ендоскопія                                Б зондування

В електрогастрографія                  Г рентгенографія

 

Завдання 4. Біологія + Медицина (1 бал) Якби не цей лікар, то не було б у науковому світі Д.І. Менделєєва, вождя національно-визвольного руху Джузеппе Гарібальді та інших. На його честь названо Вінницький національний медичний університет. Назвіть прізвище видатного науковця.

А Боткін С.              Б Павлов І          В Пирогов М.            Г Мечников І.

 

Завдання 5. Біологія + Логіка (3 бали) Розподіліть названі процеси травлення за відділами травного каналу: 1) хімічне розщеплення лише вуглеводів; 2) хімічне розщеплення білків; 3) хімічне розщеплення білків, жирів і вуглеводів; 4) всмоктування простих поживних речовин та емульгація жирів; 5) подрібнення й склеювання їжі в харчові грудочки; 6) денатурація білків під впливом хлоридної кислоти.

А Травлення в ротовій порожнині

1

5

Б Травлення в шлунку

2

6

В Травлення в кишечнику

3

4

 

Завдання 6. Біологія + Наука (1 бал) Володимир Фролькіс (1924-1999) - український науковець зі світовим ім'ям, займався вивченням механізмів старіння. На думку вченого, для того, щоб подовжити життя, слід боротися не з природними віковими змінами, а підтримати процеси антистаріння, що є в кожної людини. Як називається наука, що вивчає старіння?   

А цитологія (клітину)            Б геронтологія

В гістологія (тканини)           Г кардіологія (кровообіг)

 

Завдання 7. Біологія + Латина (4 бали) Зіставте названі латиною органи травлення людини із відповідними позначеннями на рисунку й отримайте назву хвороби підшлункової залози: n - cavum oris, т - glandulae salivariae; р - pancreas; и - hepar, а - pharynx, н - esophagus; к - gaster, е - intestinum tenue; т - intestinum crassum; a - appendix vermiformis. 

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

П

А

Н

К

Р

Е 

А

Т

И

Т

Язик

Глотка

Стравохід

Шлунок

Підшлункова залоза

Тонкий кишечник

Апендикс

Товстий кишечник

печінка

Слинні залози

Інші завдання дивись тут...

  • Богдан
    СПАСИБО ВАМ!!!!
    1 листопада 2021 17:41