Інші завдання дивись тут...

§ 1. Навіщо вивчати людину.

Сторінка 5.

Перевірте свої знання.

Завдання 1. Що таке здоров'я? Здоров'я — це стан живого організму, за якого організм у цілому й усі його органи зокрема здатні виконувати свої життєві функції в повному обсязі.

Завдання 2. Що таке хвороба? Хвороба — це процес, який проявляється в порушенні будови, обміну речовин та функціонування організму або його частин.

Завдання 3. Чому організм людини можна вважати системою? Увесь організм складається та функціонує зі взаємозв’язаних складових.

Завдання 4*. Навіщо потрібно знати будову свого організму? Щоб підтримувати організм здоровим та економити кошти.

 

§ 2. Організм людини. Клітини і тканини.

Сторінка 9.

Перевірте свої знання.

Завдання 1. Чому клітини організму людини відрізняються між собою? Клітини багатоклітинного організму виконують певну функцію.

Завдання 2. Які основні типи тканин виділяють у людини? Основними типами тканин людини є епітеліальна, нервова, м'язова і тканини внутрішнього середовища, або сполучна.

Завдання 3. Які особливості будови має епітеліальна тканина? Міжклітинна речовина майже відсутня.

Завдання 4. Які функції виконує нервова тканина? Забезпечує взаємозв'язки тканин і органів, зв'язок організму з навколишнім середовищем

Завдання 5. Назвіть основні різновиди м'язової тканини. Гладенька м’язова тканина посмугована скелетна м’язова тканина, посмугована серцева м’язова тканина.   

Завдання 6*. Виберіть один тип тканини й на її прикладі поясніть, як особливості будови допомагають їй виконувати свої функції. Епітеліальна тканина вкриває покриви тіла, слизові оболонки внутрішніх органів, залози. Клітини щільно прилягають одна до одної, багато з них здатні до поділу, що зумовлює швидку регенерацію, міжклітинна речовина майже відсутня. 

Завдання 7*. Складіть класифікацію тканин людини у вигляді схеми.

 

§ З. Організм людини. Органи й фізіологічні системи.

Сторінка 13. 

Перевірте свої знання.

Завдання 1. Що таке орган? Частина організму, яка має певне розташування, форму, будову та виконує одну чи кілька специфічних функцій. 

Завдання 2. Що таке фізіологічна система? Сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції. 

Завдання 3. Які функції виконує система: а) нервова; б) дихальна; в) видільна; г) кровоносна. а) забезпечує взаємозв'язок між окремими його органами та частинами тіла, сталість внутрішнього середовища, взаємозв'язок з довкіллям. б) надходження кисню з атмосферного повітря, газообмін між організмом і зовнішнім середовищем, виділення вуглекислого газу. в) виводить з організму кінцеві продукти хімічних перетворень у клітинах. г) транспорт газів та речовин, захист від інфекцій. 

Завдання 4. Які органи входять до складу системи: а) травної; б) кровоносної; в) опорно-рухової? а) рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник; б) серце, судини; в) кістки, суглоби.   

Завдання 5*. Чому органи в організмі людини об'єднані в системи? Спеціалізовані органи об’єднані для здійснення фізіологічної функції  системи.

Завдання 6*. Складіть класифікацію тканин людини у вигляді схеми. Відповідь до завдання 7 на сторінці 9.

Інші завдання дивись тут...