Інші завдання дивись тут...

Узагальнення за темою «Вступ»

Сторінка 14. 

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

Завдання 1. Ознака людини, яка відрізняє її від інших ссавців:

а) прямоходіння         в) живлення

б) дихання                г) розмноження

 

Завдання 2. Структурною й функціональною одиницею живих організмів є:

а) клітина                 в) орган

б) тканина                г) система органів

 

Завдання 3. Сукупність клітин та міжклітинної речовини, що мають схожу будову, походження й виконують спільні функції, називають:

а) органом                в) тканиною

б) системою органів    г) органелою

 

Завдання 4. Тканина внутрішнього середовища утворює:

а) м'язи                    в) нейрони

б) хрящі                   г) нейроглію

 

Завдання 5. Тканина, що вистилає слизові оболонки порожнистих органів:

а) м'язова                 в) тканина внутрішнього середовища

б) епітеліальна          г) нервова

 

Завдання 6. Тканину, яка покриває поверхню тіла, називають:

а) епітеліальною        в) тканиною внутрішнього середовища

б) м'язовою              г) нервовою

 

Завдання 7. Тканину, елементом якої є нейрон, називають:

а) нервовою               в) внутрішнього середовища

б) епітеліальною         г) м'язовою

 

Завдання 8. Кров є тканиною:

а) епітеліальною          в) внутрішнього середовища

б) м'язовою                г) нервовою

 

Завдання 9. Нирки є органом:

а) травної системи        в) нервової

б) кровоносної             г) видільної

 

Завдання 10. За допомогою рефлекторної дуги здійснюється регуляція:

а) гуморальна             в) ендокринна

б) нервова                 г) імунна

 

Завдання 11. Ендокринна регуляція здійснюється:

а) киснем                    в) слиною

б) нейронами               г) гормонами

 

Завдання 12. Розмноження людини забезпечує система органів:

а) дихальна                в) травна

б) репродуктивна         г) сенсорна

 

Завдання 13. Укажіть назви тканин, які зображені на малюнках. а) епітеліальна б) нервова в) внутрішнього середовища г) м’язова

 

Завдання 14. Розгляньте клітини м'язової тканини, які зображені на малюнку. Поясніть, яким чином така будова клітин дозволяє їм ефективно виконувати свої функції. Клітини здатні скорочуватися, скоротливі волокна – міфібрили, веретеноподібна форма клітин забезпечують збудливість та скоротливість тканини.

 

Завдання 15. Розгляньте зображення пухкої тканини внутрішнього середовища на малюнку. Поясніть, яким чином будова цієї тканини дозволяє їй ефективно виконувати свої функції. Клітини зірчастої та веретеноподібної форми, рідко розкидані в міжклітинній речовині, багато міжклітинної речовини. Забезпечує живлення органів, бере участь у підтриманні постійної температури тіла.

 

Завдання 16. Установіть відповідність між фізіологічною системою та органом, що до неї належить. 

1) опорно-рухова

2) кровоносна

3) дихальна

4) видільна

а) череп

б) нирка

в) око

г) трахея

д) серце

1 - а)

2 - д)

3 - г)

4 - б)

Інші завдання дивись тут... 

  • Альона
    Можна ответ -----> відповіді позначені сірим кольором.
    26 вересня 2023 12:55