Інші завдання дивись тут...

Перевірте свої знання з теми «Транспорт речовин».

Сторінки 56 – 57 

У завданнях 1-10 оберіть одну правильну відповідь.

Завдання 1. Внутрішнє середовище організму утворюють:

а) тканини внутрішніх органів

б) порожнини тіла

в) внутрішні органи

г) кров, лімфа, тканинна рідина

 

Завдання 2. Рідкою частиною крові є:

а) тканинна рідина       в) плазма

б) лімфа                   г) фізіологічний розчин

 

Завдання 3. Функція тромбоцитів:

а) утворення згустків крові

б) боротьба з інфекціями

в) транспорт кисню

г) газообмін з навколишнім середовищем

 

Завдання 4. Лімфа в організмі людини:

а) містить тільки формені елементи крові

б) виконує запасальну функцію

в) знешкоджує небезпечні мікроорганізми

г) є місцем дозрівання еритроцитів

 

Завдання 5. Людям з I групою крові можна переливати кров групи: 

а) I           б) II              в) III              г) IV

 

Завдання 6. Середній шар стінки серця називається:

а) ендокард                   в) епікард

б) міокард                      г) перикард

 

Завдання 7. Велике коло кровообігу закінчується у:

а) правому шлуночку

б) правому передсерді

в) лівому шлуночку

г) лівому передсерді

 

Завдання 8. Венозна кров рухається по:

а) плечовій артерії         в) легеневій вені

б) сонній артерії            г) легеневій артерії

 

Завдання 9. Скорочення передсердь триває:

а) 0,1 с          б) 0,2 с            в) 0,3 с           г) 0,4 с

 

Завдання 10. Місце, де спостерігається найменша швидкість руху крові:

а) аорта                              в) капіляри

б) легенева артерія                г) порожнисті вени

 

Завдання 11. Укажіть назви органів, які зображені на малюнках.

а) серце

б) капілярна сітка 

в) артерії

г) вени

 

Завдання 12. Установіть відповідність між камерами серця та судинами, з якими вони з'єднані.

1) ліве передсердя

2) праве передсердя

3) лівий шлуночок

4) правий шлуночок

а) аорта

б) сонна артерія

в) порожниста вена

г) легенева вена

д) легенева артерія

1 – г 

2 – в 

3 – а

4 – д

  

Завдання 13. Розгляньте зображення органа на малюнку (серце). Поясніть, які особливості будови цього органа дозволяють йому ефективно виконувати свої функції.

Кров рухається в одному напрямку завдяки наявності клапанів. Серце перекачує кров завдяки скороченням м’язової серцевої тканини. Коронарні судини забезпечують кровопостачання серця. Навколосерцева сумка – перикард запобігає надто сильному зміщенню та розтягуванню серця, її рідина зволожує серце. Суцільна м’язова повздовжня перегородка сприяє тому, що артеріальна та венозна кров не змішується.  

 

Завдання 14. Розгляньте зображення органа на малюнку (судини). Поясніть, які захворювання можуть його уражати і як їх можна попередити.

Захворювання кровоносних судин: інсульт, гіпертонія, гіпотонія, дистонія, атеросклероз, варикоз, тромбофлебіт, інсульт.

Профілактика судинних захворювань.

• Раціональне харчування.

• Рухливий спосіб життя.

• Чергувати працю та відпочинок, уникати перенапруження.

• Відмовитись від шкідливих звичок.

• Контролювати артеріальний тиск.

• Уникнення стресів.

• Вчасне лікування інших хвороб.

Інші завдання дивись тут...