Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника Гранкіна Т.М."Хімія 8 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

ЗМІСТ

Тема 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

§ 1 Стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів...8

§ 2 Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Структура Періодичної системи...12

§ 3 Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число...20

§ 4 Хімічний елемент. Нукліди. Ізотопи. Відносна атомна маса...27

§ 5 Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні, їх заповнення електронами...33

§ 6 Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1–20. Електронні та графічні електронні формули...43

§ 7. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома...51

§ 8. Властивості хімічних елементів та їх сполук залежно від розташування в Періодичній системі й будови атома.

Сучасне формулювання Періодичного закону...61

Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 9. Ковалентний полярний і неполярний зв’язок...74

§ 10. Йонні зв’язки...85

§ 11. Ступінь окиснення...94

§ 12. Кристалічні ґратки...103

Тема 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 13. Кількість речовини. Число Авогадро...118

§ 14. Молярна маса...125

§ 15. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів...133

§ 16. Відносна густина газів. Другий наслідок із закону Авогадро...147

§ 17. Навчаємося розв’язувати задачі за хімічними рівняннями...155

Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 18. Класифікація неорганічних сполук...160

§ 19. Оксиди...163

§ 20. Гідроксиди й безоксигенові кислоти...168

§ 21. Солі...178

§ 22. Фізичні й хімічні властивості оксидів...186

§ 23. Добування оксидів. Оксиди у природі, їх застосування. Продовжуємо вчитися розв’язувати задачі...199

§ 24. Вивчаємо основи, їхні фізичні й хімічні властивості...211

§ 25. Амфотерні гідроксиди. Їхні фізичні й хімічні властивості...224

§ 26. Добування основ. Їх поширення у природі й застосування...229

§ 27. Вивчаємо кислоти, їхні фізичні й хімічні властивості...238

§ 28. Добування й застосування кислот. Кислоти в природі...254

§ 29. Солі. Їхні фізичні й хімічні властивості...264

§ 30. Добування солей. Застосування. Солі в природі...276

§ 31. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук...283

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...