Інші завдання дивись тут...

Сторінка 8

Вправа 1. Запишіть рівняння реакцій взаємодії металів з указаними речовинами:

Ме-

тал

з водою з киснем з сіркою
Li 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 4Li + O2 = 2Li2O 2Li + S = Li2
Na 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 4Na+O2 = 2Na2O 2Na + S = Na2S
K 2K + 2H2O = 2KOH + H2 4K + O2 = 2K2O 2K + S = K2S

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такий ланцюжок перетворень:

Літій -> Літій оксид ->Літій гідроксид

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

Літій ->Літій гідроксид

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

 

 

Сторінка 14

Вправа 1. Укажіть порядкові номери елементів, що належать до одного періоду:

А 20, З0, 38

В 7, 8, 16

Б 19, 20, 29

Г 9, 17, 35

Вправа 2Укажіть символи хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи Періодичної системи Д. І. Менделєєва:

A S, О, Те

В Cr, Se, Mo

Б S, Se, Сг

Г S, О, Сг

Вправа 3. Укажіть символи хімічних елементів малого періоду Періодичної системи Д. І. Менделєєва:

А Ті, Cr, Fe

В Si, Ті, РЬ

Б Na, К, Rb

Г Na, Р, Сl

Вправа 4. Укажіть групу, яка містить лише інертні елементи:

А  Не, Ni, Co, Ne

В  Аг, Br2, І2, Rn

Б Хе, Ne, Не, Кг

Г N2, Сl2, Вг2, I2

Вправа 5. Укажіть елемент, який утворює просту речовину молекулярної будови:

А Магній

В Флуор

Б Алюміній

Г Калій

Вправа 6. Розташуйте елементи в порядку посилення їх металічного характеру: ВАБГ

А Магній

В Натрій

Б Алюміній

Г Силіцій

Вправа 7. Розташуйте елементи в порядку послаблення їх неметалічного характеру: БГАВ

А Бром

В Йод

Б Флуор

Г Хлор

Вправа 8Укажіть найактивніший металічний та найактивніший неметалічний елементи 3 періоду:

А Купрум, Бром

В Натрій, Аргон

Б Літій, Флуор

Г Натрій, Хлор

Вправа 9. Д. І. Менделєєв передбачив існування у природі невідомих на той час хімічних елементів та описав їх властивості. Вчений назвав їх Екаалюмінієм, Екасиліцієм та Екабором. Всі три елементи було відкрито ще за життя Д.І.Менделєєва. Укажіть сучасні назви цих елементів.

А Скандій, Галій, Германій

В Ферум, Купрум, Рубідій

 

Б Хром, Селен, Ванадій

Г Силіцій, Бор, Алюміній

 

Вправа 10. Визначте хімічний елемент, формула сполуки якого з Гідрогеном H2R

А Бром

В Йод

Б Сульфур

Г Хлор

 

 

Сторінка 17

I варіант. Природний Бор складається з ізотопів 10В (атомна частка 19,57 %) і 11В (атомна частка 80,43 %). Визначте відносну атомну масу елемента.

Дано: А1=10, Х1=19,57% або 0,1957,

А2=11 або Х2=80,43 % або 0,8043

Знайти: Ar(B)-?

Розв'язування:

Відносну атомну масу елемента визначаємо за формулою:

Аг = Х1А1 + Х2А2 + ... +ХnAn

де Х1...Хn — атомні частки нуклідів елемента в їх природній суміші (у частках від одиниці); А1, A2,... Аn — відповідні нуклонні числа.

Аг(B)=0,1957•10+0,8043•11 =1,957+8,8473=10,8043≈10,8

Відповідь: Аг(B)=10,8

 

II варіант. Природний Купрум складається з ізотопів 63Сu (атомна частка 73 %) і 65Сu (атомна частка 27 %). Визначте відносну атомну масу елемента.

Дано: А1=63, Х1=73% або 0,73,

А2=65 або Х2=27 % або 0,27

Знайти: Ar(Cu)-?

Розв'язування:

Відносну атомну масу елемента визначаємо за формулою:

Аг = Х1А1 + Х2А2 + ... +ХnAn

де Х1...Хn — атомні частки нуклідів елемента в їх природній суміші (у частках від одиниці); А1, A2,... Аn — відповідні нуклонні числа.

Аг(Cu)=0,73•63+0,27•65 =45,99+17,55=63,54≈64

Відповідь: Аг(Cu)=64

 

Для кмітливих.

Відносна атомна маса Неону дорівнює 20,2. Природний Неон складається з двох ізотопів: 20Ne і 22Ne. Обчисліть атомну частку кожного ізотопу.

Дано: А1=20, А2=22, Ar(Ne)=20,2

Знайти: атомну частку кожного ізотопа-?

Розв'язування:

Позначимо невідому атомну частку ізотопу 20Ne через х, тоді атомна частка ізотопу 22Ne буде дорівнювати 1-х. Підставимо ці значення у формулу:

Аг1А12А2+ ... +ХnAn

де Х1...Хn — атомні частки нуклідів елемента в їх природній суміші (у частках від одиниці); А1, A2,... Аn — відповідні нуклонні числа.

Отримаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його.

• 20 + (1-x) • 22 = 20,2

20 • + 22 - 22 • x=20,2

22 • x - 20 • x =22 - 20,2

• x =1,8

x = 1,8 : 2

x = 0,9

Атомна частка ізотопу 20Ne дорівнює 0,9 або 90%, тоді атомна частка ізотопу 22Ne дорівнює 1-0,9 = 0,1 або 10%.

Відповідь: атомна частка ізотопу 20Ne дорівнює 0,9 або 90%, а ізотопу 22Ne - 0,1 або 10%.

Інші завдання дивись тут...