Інші завдання дивись тут...

Сторінка 21

Вправа 1.

1. Використовуючи схему 1, опишіть будову електронної оболонки атомів елементів №1-20 за зразком. Пам'ятайте, що кожний електрон намагається заповнити вакантну орбіталь останнього підрівня, а в разі відсутності вакантної орбіталі «підселяється» до іншого електрона із протилежним спіном.

1Н +1 )

        1

1s1

Структурну формулу

напишіть самостійно

2Не +2 )

         2

1s2

Структурну формулу

напишіть самостійно

 

3Li +3 ))

        21

1s22s1

[Не] 2s1

4Be +4 ))

         22

1s22s2

[Не] 2s2

5B +5 ))

        23

1s22s22p1

[Не] 2s22p1

6C +6 ))

        24

1s22s22p2

[Не] 2s22p2

7+7 ))

        25

1s22s22p3

[Не] 2s22p3

8+8 ))

        26

1s22s22p4

[Не] 2s22p4

9+9 ))

        27

1s22s22p5

[Не] 2s22p5

10Ne +10 ))

            28

1s22s22p6

[Не] 2s22p6

11Na +11 )))

            281

1s22s22p63s1

[Nе] 3s1

12Mg +12 )))

            282

1s22s22p63s2

[Nе] 3s2

 

Структурну формулу

напишіть самостійно

 

 

 

 

 

13Al +13 )))

           283

1s22s22p63s23p1

[Nе] 2s22p1

14Si +14 )))

         284

1s22s22p63s23p2

[Nе] 2s22p2

15+15 )))

         285

1s22s22p63s23p3

[Nе] 2s22p3

16+16 )))

         286

1s22s22p63s23p4

[Nе] 2s22p4

17Cl +17 )))

          287

1s22s22p63s23p5

[Nе] 2s22p5

18Ar +18 )))

         288

1s22s22p63s23p6

[Nе] 2s22p6

19+19 ))))

         2881

1s22s22p63s23p64s1

[Ar] 4s1

Структурну формулу

напишіть самостійно

 

 

 

 

20Ca +20 ))))

          2882

1s22s22p63s23p64s2

[Ar] 4s2

2. З погляду електронної будови атомів поясніть, чому 1-й період містить тільки два елементи. 1-й період має 1 енергетичний рівень, який містить 1 s-підрівень на якому максимально можуть бути 2 електрони.

Кількість підрівнів дорівнює номеру енергетичного рівня.

Висновок. В атомі Гелію перший рівень є завершеним і містить 8 електронів.

3. Як змінюється будова зовнішнього енергетичного рівня атомів елементів 2-го періоду зі зростанням заряду ядра Добавляється по одному електрону на зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів.

4. Як змінюється будова зовнішнього рівня атомів елементів 3-го періоду? Добавляється по одному електрону на зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів.

5. Порівняйте будову електронних оболонок атомів Літію, Натрію та Калію. Мають різну кількість електронів (3,11 і 19 відповідно), різне число енергетичних рівнів (2, 3 і 4 відповідно), але однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (1).

6. Порівняйте будову електронних оболонок атомів Флуору та Хлору. Мають різну кількість електронів (9 і 17) і різне число енергетичних рівнів (2 і 3)але однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (7).

7. Знайдіть подібні ознаки будови зовнішніх енергетичних рівнів атомів Гелію, Неону та Аргону. Останній енергетичний рівень є завершеним і містить 8 електронів.

Інші завдання дивись тут...