Інші завдання дивись тут...

Сторнка 25

Вправа 1. Від яких чинників залежить радіус атома? Залежить від заряду ядра атома (кількості електронів) і кількості енергетиних рівнів електронної обололонки атома.

 

Вправа 2. Розмістіть елементи в порядку зростання їх атомних радіусів:

a) S, Na, Cl, Si;  Si, S, Cl, Na

Елементи одного періоду і їх треба розмістити у порядку спадання зарядів ядра атома (порядкових номерів).

Чим більші заряди ядра атома, тим більші сили притягання між ними, тому меншою є відстань між зарядженими частинками, тобто між ядром атома і зовнішніми електронами, тому у періодах із зростанням заряду ядра атомів радіуси зменшуються.

б) Br, F, І, Сl. F, Cl, Br, I.

Елементи одної групи і їх треба розмістити у порядку зростання зарядів ядра атома (порядкових номерів).

Чим більші заряди ядра атома, тим більшою є кількість енергетичних рівнів атома і більшим є радіус атома, тому у групах із зростанням заряду ядра атомів радіуси збільшуються.

 

Вправа 3.Назвіть елемент, атом якого, на вашу думку, має:

а) найменший радіус; б) найбільший радіус. Поясніть ваш вибір. 

а) Гелій Не, розміщений у верхньому правому куті Періодичної системи, бо має найменшу кількість енергетичних рівнів (=1) і більший заряд ядра (кількість електронів) серед елементів свого періоду.

б) Францій Fr, розміщений у нижньому лівому куті Періодичної системи, бо має найбільшу кількість енергетичних рівнів (=7) і найменший заряд ядра (кількість електронів) серед елементів свого періоду. 

 

Сторінка 26.

Вправа 1.

1. Після атома Кальцію в елементів 4-го періоду припиняється забудова останньо¬го енергетичного рівня і починає заповнюватися d-підрівень передостаннього рівня (елементи побічних підгруп). Опишіть будову електронної оболонки атомів елементів 4-го періоду:

21Sc +21 )) ) )

           28 2

...3s23p63d14s2

 

22Ti +22 ))  )   )

           28 10 2

...3s23p63d24s2

23+23 ))  )   )

          28 11 2

...3s23p63d34s2

Структурну формулу

напишіть самостійно

24Cr +24 ))  )   )

           28 12 2

...3s23p63d44s2

Структурну формулу

напишіть самостійно

25Mn +25 ))  )   )

           28 13 2

...3s23p63d54s2

26Fe +26 ))  )   )

           28 14 2

...3s23p63d64s2

27Co +27 ))  )   )

           28 15 2

...3s23p63d74s2

Структурну формулу

напишіть самостійно

28Ni +28 ))  )   )

          28 16 2

...3s23p63d84s2

Структурну формулу

напишіть самостійно

29Cu +29 ))  )   )

           28 17 2

...3s23p63d94s2

30Zn +30 ))  )   )

           28 18 2

...3s23p63d104s2

2. Чим відрізняються за будовою електронних оболонок атоми елементів побічних підгруп від атомів елементів головних підгруп? В атомах елементів побічних підгруп заповнюються електронами d- і f-підрівні.

 

3. Чому всі елементи побічних підгруп є металічними елементами? Відповідь обґрунтуйте з погляду електронної будови атомів. Бо в атомах елементів побічних підгруп починається заповнюватися електронами передостанній енергетичний рівень, а останній енергетичний рівень містить невелику кількість електронів (як правило, залишаються 2, за винятком елементів Cu i Cr - 1), тому атому легше їх віддавати, що є характерною здатністю атомів металічних елементів.

 

4. Елементам якої електронної родини належать такі електронні формули атомів:

a) 1s22s22p6; Родини інертних елементів.

Останній (другий) енергетичний рівень атома елемента є завершеним і містить 8 електронів (2 s- + 6 p-електрони), тому елемент перебуває у VIII групі Періодичної системи.

б) 1s22s22p63s1Родини лужних елементів.

Останній (третій) енергетичний рівень атома елемента містить 1 s-електрон, тому елемент перебуває у І групі Періодичної системи.

в) 1s22s22p63s23p64s2Родини лужноземельних елементів.

Останній (четвертий) енергетичний рівень атома елемента містить 2 s-електрони, тому елемент перебуває у ІІ групі Періодичної системи.

Інші завдання дивись тут...