Інші завдання дивись тут...

Сторінка 35

Вправа 1. Розташуйте елементи в порядку збільшення електронегативності:

a) Sn, Si, Pb, C: Pb, Sn, Si, С.

У головній підгрупі електронегативність атомів елементів зростає зі зменшенням зарядів ядра (порядкових № елементів).

б) Se, Ge, Br, As: Ge, As, Se, Br.

У періоді електронегативність атомів елементів зростає зі збільшенням зарядів ядра (порядкових № елементів). 

 

Вправа 2. Який з елементів є більш електронегативним? Відповідь обґрунтуйте.

Елементи Кількість валентних е Радіус атома, R Висновок
Be i N

Be - 2e

N - 5e

R(N)<R(Be)

N більш електронегативний,

ніж Be

B i Ga

Зразок.

Однакова — Зе

R(В) < R(Ga)

В більш електронегативний,

ніж Ga

О і S

Однакова  6e

R(O) < R(S)

O більш електронегативний,

ніж S

Висновок. Чим більше електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома та чим менший радіус, тим більша електронегативність елемента.

 

Вправа 3. Розташуйте хімічні елементи в порядку зростання електронегативності відповідно до заданої електронної будови їхніх атомів.

A

1s22s22p63s23p5

4

Б

1s22s22p63s2

1

В

1s22s22p63s23p2

2

Г

1s22s22p63s23p3

3

Усі атоми елементів мають однакову кількість енергетичних рівнів, тому радіуси атома зменшуються зі збільшенням кількості електронів і електронегативність елементів зростає. Атом елемента А має 17 (2+2+6+2+5) електронів, Б - 12 (2+2+6+2=12), В - 14 (2+2+6+2+2=14), Г - 15 (2+2+6+2+3=15). R(Б)<R(В)<R(Г)<R(А). 

 

Сторінка 37

Вправа 1. Розподіліть формули сполук за типом хімічного зв'язку: 2, О2, Н2О, SiО2, Р4, СН4, N2, NH3.

Ковалентний неполярний Ковалентний полярний
О2, Р4, N2 2, Н2О, SiО2, СН4, NH3.

Ковалентний неполярний зв'язок присутній у молекулах простих речовин, утворених неметалічними елементами, а ковалентний полярний - у молекулах складних речовин, утворених неметалічними елементами з різною електронегативністю.

 

Вправа 2. Заповніть таблицю за зразком: (останній стовпчик заповнюється під час вивчення наступної теми).

Таблиця З

Формула

молекулярна

Формула

графічна

Формула

електронна,

 

графічна, полярність

зв'язку,

ступінь окиснення

F2 F:F FI—FI F0—F0
HF H:F HI—FI H+→F-
О2 O::O OII=OII O0=O0
H2O H:O:H HI—OII—HI H+→O-2←H+
NH3

    H

    :

H:N:H

      HI

      │

HI—NIII—HI

      H+

      ↓

H+N-3H+

N2

N : N

   .

 

NIII≡NIII

 

N0≡N0

 

СO2 O::C::O OII=CIV=OII O-2←C+4→O-2
SO2 O::S::O OII=SIV=OII O-2←S+4→O-2
H2O2 H:O:O:H HI—OII—OII—HI H+→O-1—O-1←H+
CH4

   H

   ..

H:C:H

   ..

   H

      HI

     │    

HI—CIV—HI

      │

      HI

      H+

      ↓    

H+C-4H+

      ↑

      H+

Вправа 3. Розташуйте сполуки в порядку збільшення полярності хімічного зв'язку:

А НВг

2

Б НІ

1

В НСl

3

Г HF

4

Чим більше відрізняються за електронегативністю елементи у сполуці, тим більша полярність зв'язку між ними. Усі сполукм містять атоми Гідрогену, тому достатньо порівняти електронегативність атомів решти елементів. Елементи перебувають в одній підгрупі, а в підгрупах електронегативність зростає знизу вгору Періодичної системи, тому електронегативність I< Br<Cl<F. 

 

Вправа 4. Чим подібні й чим різняться види ковалентного зв'язку?

Тип звязку

Подібність Відмінність

Ковалентний

неполярний

  

 

 

Ковалентний

полярний

 

 

 

 

Існують між атомами

неметалічних елементів,

виникають за рахунок

перекривання спільних

електронних пар.

 

 

 

Існує між атомами елементів

з однаковою електронегатив-

ністю, спільна елнктронна

пара належить обом атомам.

 

Існує між атомами елементів

з різною електронегативністю,

спільна електронна пара

зміщується у бік більш

електронегативного атома 

елемента.

 

Сторінка 39

Вправа 1. Укажіть хімічні формули, йонних сполук: О3, Mg3N2, ССl4, Br2, NaBr, HBr, CaS, S8

Йонний зв'язок утворюється між елементами, які суттєво відрізняються за електронегативністю, тобто між металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 2. Складіть схеми утворення йонного зв'язку:

КВг — калій бромід

┌— 1ē  

             ..               ..             ..

K.     +       .Br: > K+  +  [:Br:]- > K+[:Br:]-

                  ..                      ..                 ..

атом         атом    катіон     аніон      йонна сполука

 

MgO — магній оксид

┌— 2ē  

             ..                 ..                ..

Mg.   +      .O: > Mg+2 + [:O:]-2 > Mg+2[:O:]-2

 .               .                   ..                 ..

атом         атом    катіон    аніон      йонна сполука

 

CaF2 — кальцій флуорид

┌— 1ē ┌— 1ē  

..                         ..         ..         ..   

:F.   +      .Ca.    +     .F: > [:F:]-Ca+2[:F:]-

 ..                            ..         ..         ..

атом         атом        атом      йонна сполука 

Li3N — літій нітрид

┌— 1ē ┐ ┌— 1ē  

             ↓..                             ..              

Li.   +       .N.    +      .Li > Li+[:N:]-3Li+

атом          .            атом          ..

                атом                               Li+

                  +↑1ē                         йонна сполука

                   .

                  Li

              атом                

 

Вправа 3. Напишіть формули йонів, з яких складаються:

оксиди основи солі

BaO   Ba+2, O-2

K2O   K+, O-2

NaOH  Na+, OH-   

Ba(OH)2  Ba+2, OH-

KNO3  K+, NO3-       

Ca3(PO4)2 Ca+2, PO4-3

Вправа 4. Запишіть формули сполук, що утворені такими йонами:

а) Ag+ і I-; AgI

б) Са2+ і O2-; CaO

в) Mg2+ і N3-; Mg3N2

г) Zn2+ і NO3-, Zn(NO3)2

ґ) Аl3+ і Вг-; AlBr3

д) Са2+ і ОН-. Ca(OH)2

Інші завдання дивись тут...