Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 42

Вправа 1. Заповніть таблицю:

Зв'язок між будовою та властивостями речовин

Тип криста-

лічних

ґратків

Структурна

частинка

 

Вид

хімічного

зв'язку

Міцність

зв'язку

 

t0пл

 

Приклади

 

молекулярна молекули

ковален-

тний

мала низька

у твердому

стані водень,

азот, кисень,

галогени,

лід, цукор

йонна йони йонний велика висока

натрій

хлорид,

кальцій

оксид

атомна атоми

ковален-

тний

дуже

велика

дуже

висока

алмаз,

кварц,

аметист,

пісок

Вправа 2. Укажіть рядок, який містить лише назви речовин з молекулярними кристалічними ґратками.

А крейда, кухонна сіль, залізо 

В метан, мармур, магній оксид 

Б цукор, вода, кисень

Г золото, хлороводень, азот

Вправа 3. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном — дуже міцний і твердий матеріал карборунд — використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Яка кристалічна ґратка в цієї речовини? Атомна кристалічна ґратка.

 

Вправа 4. Установіть відповідність (з'єднайте лініями) між формулою, властивостями речовини та типом кристалічних ґраток:

Кристалічні ґратки Формула речовини Властивість

1 Атомні

2 Молекулярні

3 Ионні

2 Йод І2

3 Кальцій флуорид CaF2

1 Кварц SiО2

3 Калій гідроксид КОН

2 Азот N2

2 Летка речовина

1, 3 Має високу темпе-

ратуру плавлення

2 Має низькі температури

плавлення та кипіння

2 Газувата

1, 3 Тверда, нелетка

 

Вправа 5. На підставі знань про хімічний зв'язок спрогнозуйте властивості речовин

а) магній оксид MgO

Утворений йонним хімічним зв'язком і є речовиною з йонною кристалічною ґраткою, тому тверда, тугоплавка, добре розчиняється у воді.

б) амоніак NH3

Утворений ковалентним полярним хімічним зв'язком і є речовиною з молекулярною кристалічною ґраткою, тому летка,  має характерний запах, легкоплавка, добре розчиняється у воді.

в) алмаз С

Утворений ковалентним неполярним хімічним зв'язком і є речовиною з атомною кристалічною ґраткою, тому дуже тверда, тугоплавка, не розчиняється у воді.

Інші завдання дивись тут...