Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Яка кількість атомів Феруму відповідає залізу кількістю речовини 0,25 моль. 

Відомо: y(Fe)=0,25 моль    

Знайти: N(Fe)-?

Розв'язування

N(Fe)=y(Fe)NA=0,25 моль  6,021023 атомів/моль=1,5051023 атомів

Відповідь: 1,5051023 атомів

 

Вправа 2. Обчисліть число формульних одиниць (ф.о.) Na+Cl- та йонів кожного типу, що їх містить кухонна сіль кількістю речовини 1,5 моль. 

Відомо: y(NaCl)=1,5 моль  

Знайти: N(NaCl)-?, N(Na+)-?, N(Cl-)-?

Розв'язування

N(NaCl)=y(NaCl)NA=1,5 моль  6,021023 ф.о./моль=9,031023 ф.о.

Кожна ф.о. NaCl містить 1 йон Na+ i 1 йон Cl-, тому

N(Na+)=N(Cl-)=1N(NaCl)=19,031023 =9,031023 йонів

Відповідь: 9,031023 ф.о. NaCl; 9,031023 йонів Na+9,031023 йонів Cl-

 

Вправа 3. Скільки атомів Гідрогену містить порція метану СН4, кількістю речовини 10 моль? 

Відомо: y(СH4)=10 моль   

Знайти: N(H)-?

Розв'язування

I cпосіб

N(CH4)=y(CH4)NA=10 моль  6,021023 молекул/моль=60,21023 молекул

Кожна молекула СН4 містить 4 атоми Н, тому

N(Н)=4N(CH4)=460,21023 =240,81023 атомів 2,4081025 атомів

IІ cпосіб

1 моль СН4 складається з 4 моль атомів Н, тому в 10 моль цієї сполуки кількості речовини атомів у 10 разів більші:

у(H)=4y(CH4)=410 моль=40 моль

N(Н)=y(H)NA=40 моль6,021023 атомів/моль=240,81023 атомів=

=2,4081025 атомів

Відповідь: 2,4081025 атомів H

 

Вправа 4. Скільки йонів Cl- містить магній хлорид Mg2+Cl2-, кількістю речовини 0,3 моль? 

Відомо: y(MgCl2)=0,3 моль   

Знайти: N(Cl-)-?

Розв'язування

І спосіб

N(MgCl2)=y(MgCl2)NA=0,3 моль  6,021023 ф.о.//моль=1,8061023 ф.о.

Кожна ф.о. MgCl2 містить 2 йони Cl-, тому

N(Сl-)=2N(MgCl2)=21,8061023 =3,6121023 йонів

IІ cпосіб

1 моль ф.о. MgCl2 складається з 2 моль йонів Cl-, тому в 0,3 моль цієї сполуки кількості речовини йонів в 0,3 рази більші:

у(Cl-)=2y(MgCl2)=20,3 моль=0,6 моль

N(Сl-)=y(Cl-)NA=0,6 моль6,021023 йонів/моль =3,6121023 йонів

Відповідь: 3,6121023 йонів Cl-

 

Вправа 5. Виконайте усно відповідні обчислення і заповніть таблицю:

y(H3PO4) y(H) y(P) y(O)

3 моль:3=

=1 моль

3 моль

1моль

4•1 моль=

=4 моль

0,2 моль

30,2 моль=

=0,6 моль

0,2 моль

40,2 моль=

=0,8 моль

0,2 моль:4=

=0,05 моль

30,05 моль=

=0,15 моль

0,05 моль 0,2 моль

Вправа 6. Обчисліть, яку кількість речовини міді становлять 3,011025 атомів Купруму.

Відомо: N(Cu)=3,011025 атомів   

Знайти: y(Cu)-?

Розв'язування

y(Cu)=N(Cu)/NA=3,011025 атомів 6,021023 атомів/моль=

=0,5102 атомів=50 моль

Відповідь: 50 моль

 

Вправа 7. Якій кількості речовини кальцинованої соди відповідають 12,041025 формульних одиниць CaCO3?

Відомо: N(CaCO3)=3,011025 ф.о.   

Знайти: y(CaCO3-)-?

Розв'язування

y(CaCO3)=N(CaCO3)/NA=12,041025 ф.о. 6,021023 ф.о./моль=

=2102 моль=200 моль

Відповідь: 200 моль

Інші завдання дивись тут...