Інші завдання дивись тут... 

Середній рівень

Завдання 1 

I варіант Обчисліть, яку кількість речовини заліза становлять 1,5•1023 атомів Fе.

Відомо: N(Fe)=1,51023 атомів   

Знайти: y(Fe)-?

Розв'язування

y(Fe)=N(Fe)/NA=1,51023 атомів 6,021023 атомів/моль=0,25 моль

Відповідь: 0,25 моль

II варіант Обчисліть, яку кількість речовини кисню становлять 3,01•1023 молекул O2.

Відомо: N(O2)=3,011023 молекул   

Знайти: y(O2)-?

Розв'язування

y(O2)=N(O2)/NA=3,011023 молекул 6,021023 молекул/моль=0,5 моль

Відповідь: 0,5 моль

 

Завдання 2 

I варіант Скільки молекул міститься у порції кисню кількістю речовини 2 моль?

Відомо: y(О2)=2 моль    

Знайти: N(О2)-?

Розв'язування

N(О2)=y(О2)NA=2 моль  6,021023 молекул/моль=12,041023 молекул

Відповідь: 12,041023 молекул

II варіант Скільки атомів міститься у порції магнію кількістю речовини 1,5 моль?

Відомо: y(Mg)=1,5 моль    

Знайти: N(Mg)-?

Розв'язування

N(Mg)=y(Mg)NA=1,5 моль  6,021023 атомів/моль=9,031023 атомів

Відповідь: 9,031023 атомів

Достатній і високий рівні

Завдання 1 

I варіант Скільки атомів Карбону містить глюкоза С6Н12О6 кількістю речовини 0,5 моль?

Відомо: y(С6H12O6)=0,5 моль   

Знайти: N(C)-?

Розв'язування

I cпосіб

N(C6H12O6)=y(C6H12O6)NA=0,5 моль  6,021023 молекул/моль=

=3,011023 молекул

Кожна молекула С6H12O6 містить 6 атомів C, тому кількість атомів буде у 5 разів більша, ніж кількість молекул:

N(C)=6N(C6H12O6)=63,011023 =18,061023 атомів 1,8061024 атомів

IІ cпосіб

1 моль С6Н12O6 складається з 6 моль C, тому у 0,5 моль цієї сполуки кількості речовини атомів у 0,5 разів більші:

у(C)=6y(C6H12O6)=60,5 моль=3 моль

N(C)=y(C)NA=3 моль6,021023 атомів/моль=18,061023 атомів=

=1,8061024 атомів

Відповідь: 1,8061024 атомів С

II варіант Скільки атомів Карбону містить сахароза С12Н22О11 кількістю речовини 0,1 моль?

Відомо: y(С12H22O11)=0,1 моль   

Знайти: N(C)-?

Розв'язування

I cпосіб

N(C12H22O11)=y(C12H22O11)NA=0,1 моль  6,021023 молекул/моль=

=0,6021023 молекул

Кожна молекула С12H22O11 містить 12 атомів C, тому кількість атомів буде у 12 разів більше, ніж кількість молекул:

N(C)=12N(C12H22O11)=120,6021023 =7,2241023 атомів

IІ cпосіб

1 моль С12Н22O11 складається з 12 моль атомів C, тому в 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини атомів у 0,1 разів більші:

у(C)=12y(C12H22O11)=120,1 моль=1,2 моль

N(C)=y(C)NA=1,2 моль6,021023 атомів/моль=7,2241023 атомів

Відповідь: 7,2241023 атомів С

 

Завдання 2 

I варіант У якій кількості речовини води міститься 1,8061023 атомів Гідрогену?

Відомо: N(Н)=1,8061023 атомів   

Знайти: y(Н2О-)-?

Розв'язування

y(Н)=N(Н)/NA=1,8061023 атомів 6,021023 атомів/моль=0,3 моль

1 моль Н2О складається з 2 моль атомів Н, тому 1 моль атомів Н буде міститися в 1/2 моль цієї сплуки, а 0,3 моль атомів Н буде міститися в кількості речовини сполуки у 0,3 рази більшій:

y(Н2О)=y(Н)1/2=0,3 моль1:2=0,15 моль 

Відповідь: 0,15 моль

II варіант У якій кількості речовини кисню міститься 1,204•1023 атомів Оксигену?

Відомо: N(О)=1,2041023 атомів   

Знайти: y(О2)-?

Розв'язування

y(О)=N(О)/NA=1,2041023 атомів 6,021023 атомів/моль=0,2 моль

1 моль О2 складається з 2 моль атомів О, тому 1 моль атомів О буде міститися в 1/2 моль цієї сплуки, а 0,2 моль атомів Н буде міститися в кількості речовини цієї сполуки у 0,2 рази більшій:

y(Н2О)=y(Н)1/2=0,2 моль1:2=0,1 моль 

Відповідь: 0,1 моль

 

Завдання 3 

I варіант У якій кількості речовини кухонної солі Na+Cl- міститься стільки йонів, скільки їх у кальцій хлориді Са2+СІ2- кількістю речовини 2 моль?

Відомо: y(СaCl2)=0,1 моль   

Знайти: y(NaCl)-?

Розв'язування

1 моль СaCl2 складається з 1 моль йонів Ca2+ і 2 моль йонів Cl-, разом з 3 моль усіх йонів. У 0,1 моль цієї сполуки кількість речовини усіх йонів у 0,1 рази більша:

y(Сa2+,Cl-)=3y(CaCl2)=30,1 = 0,3 моль

1 моль NaCl складається з 1 моль йонів Na+ і 1 моль йонів Cl-, разом з 2 моль усіх йонів. Тоді 1 моль усіх йонів буде міститися в 1/2 моль цієї сполуки, а 0,3 моль усіх йонів будуть міститися в такій кількості речовини солі, що містить кількість речовини усіх йонів удвічі менше: 

y(NaCl)=y(Ca2+,Cl-):2=0,3:2= 0,15 моль

Відповідь: 0,15 моль NaCl

II варіант У якій кількості речовини гідроген сульфіду H2S міститься стільки атомів, скільки їх у гідроген хлориді НСІ кількістю речовини 0,3 моль?

Відомо: y(HCl)=0,3 моль   

Знайти: y(H2S)-?

Розв'язування

1 моль HCl складається з 1 моль атомів Н і 1 моль атомів Cl, разом з 2 моль усіх атомів. У 0,3 моль цієї сполуки кількість речовини усіх атомів у 0,3 рази більша:

y(Н,Cl)=2y(НCl)=20,3=0,6 моль

1 моль H2S складається з 1 моль атомів H і 2 моль атомів S, разом з 3 моль усіх атомів. Тоді 1 моль усіх атомів буде міститися в 1/3 моль цієї сполуки, а 0,3 моль усіх атомів будуть міститися в такій кількості речовини солі, що містить кількість речовини усіх атомів утричі менше: 

y(H2S)=y(H,Cl):3=0,6:3=0,2 моль

Відповідь: 0,2 моль H2S

 

ДЛЯ  КМІТЛИВИХ

Виконайте розрахунки і заповніть таблицю:

v[Cu(NO3)2]=4 моль
N[Cu(NO3)2]=24,12•1024 (формульних одиниць)
y( Cu2+)=4 моль
N(Cu2+)=2,408•1024 йонів
у(NO3-)=8 моль
N(NO3-)=4,816•1024 йонів
 v(O)=24 моль
 N(O)=1,4448•1025 йонів
v(N)=8 моль
N(N)=4,816•1024 йонів

у[Cu(NO3)2]=N[Cu(NO3)2]/NA=2,412•1024 ф.o.: 6,02•1023 ф.о./моль=4 моль

1 моль Cu(NO3)2 складається з 1 моль йонів Cu2+. У 4 моль цієї сполуки кількість речовини йонів у 4 рази більша:

y( Cu2+)=1у[Cu(NO3)2]=14 моль=4 моль

N(Cu2+)=y(Cu2+)NA=4 моль 6,02•1023 йонів/моль=24,08•1023 йонів=2,408•1024 йонів

1 моль Cu(NO3)2 складається з 2 моль йонів NO3-. У 4 моль цієї сполуки кількість речовини йонів у 4 рази більша:

у(NO3-)=2у[Cu(NO3)2]=24 моль=8 моль

N(NO3-)=у(NO3-)NA=8 моль 6,02•1023 йонів/моль=48,16•1023 йонів=4,816•1024 йонів

1 моль Cu(NO3)2 складається з 6 моль йонів Оксигену. У 4 моль цієї сполуки кількість речовини йонів у 4 рази більша:

v(O)=6у[Cu(NO3)2]=64 моль=24 моль

N(O)=v(O)NA=24 моль 6,02•1023 йонів/моль=144,48•1023 йонів=1,4448•1025 йонів

1 моль Cu(NO3)2 складається з 2 моль йонів Нітрогену. У 4 моль цієї сполуки кількість речовини йонів у 4 рази більша:

v(N)=2у[Cu(NO3)2]=24 моль=8 моль

N(N)=v(N)NA=8 моль 6,02•1023 йонів/моль=48,16•1023 йонів=4,816•1024 йонів

Інші завдання дивись тут...