Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 54

Вправа 1. Заповніть таблицю за зразком:

Назва

речовини

Відносна молекулярна маса Молярна маса
Оксиген  Mr(O)=Ar(O)=16  M(O)=16 г/моль
Кисень

 Mr(O2)=2•16=32

 M(O2)=32 г/моль
Вода

 Mr2О)=2•1+16=18

 M(H2O)=18 г/моль

Натрій

хлорид

 Mr(NaCl)=23+35,5=58,5

 M(NaCl)=58,5 г/моль
Залізо  Mr(Fe)=Ar(Fe)=56   M(Fe)=56 г/моль

Алюміній

сульфат

 Mr(Al2(SO4)3)=

=2•27+3•32+12•16=342

 M(Al2(SO4)3)=342 г/моль

Вправа 2. Обчисліть молярну масу кожної з речовин, заповніть таблицю:

Речовина

 

m,

г

y,

моль

Молярна маса  (M=m:y)

 

Сірководень 17 0,5  M(сірководню)=17 г:0,5 моль=34 г/моль
Кварц 1500 25  M(кварца)=1500 г:25 моль=60 г/моль

Вправа 3. Встановіть відповідність:

1 Мг(NO2)

2 М(NO2)

3 m(NO2)

А 46 г/моль

Б 46 г

В 46

Відповідь: 1-В, 2-А, 3-Б

 

 

Сторінка 55

Вправа 1. 1. Обчисліть масу речовини за відомою її кількістю:

Речовина

у,

моль

М  (М=Mr г/моль) m  (m=y•M)

Вуглекислий

газ

3

M(CO2)=12+216=

=44 г/моль

m(CO2)=3 моль44 г/моль=

=132 г

Залізо 0,25

M(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=0,25 моль56 г/моль

=14 г

Вода 1,5 

M(H2O)=21+16=

=18 г/моль

m(H2O)=1,5 моль18 г/моль

=27 г

Вправа 2. Обчисліть кількість речовини заданої сполуки за відомою масою:

Речовина  m г M  (М=Mr г/моль) (у=m/M)
Кисень 6,4

M(O2)=2•16=

=32 г/моль

y(O2)=6,4 г : 32 г/моль=

=0,2 моль

Натрій оксид 31

M(Na2O)=2•23+16=

=62 г/моль

y(Na2O)=31 г : 62 г/моль=

=0,5 моль

Мідь 1600 M(Cu))=64 г/моль

y(Cu))=1600 г : 64 г/моль=

=25 моль

Вправа 3. У якій речовині міститься більше молекул: у 8 г кисню чи 8 г метану СН4? У скільки разів? 

Відомо: m(O2)=8 г, m(CH4)=8 г

Знайти: у(СН4)/у2)-? 

Розв'язування:

Кількість речовини кисню і метану масою 8 г обчислюємо за формулою: у=m/M, де

Mrг/моль=М

M(O2)=2•Ar(O)=2•16=32 г/моль

у(О2)=m(O2)/M(O2)=8 г : 32 г/моль=0,25 моль

M(СН4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16 г/моль

у(CH4)=m(CH4)/M(CH4)=8 г : 16 г/моль=0,5 моль

Оскільки в однаковій порції речовини міститься однакова кількість молекул, то нам достатньо порівняти кількість речовини.

у(CH4)>у(O2), тому більша кількість молекул міститься в метані.

у(CH4):у(O2)=0,5 моль :0,25 моль = 2 рази

Відповідь: у 2 рази більше молекул міститься в порції метану.

Інші завдання дивись тут...