Інші завдання дивись тут... 

Завдання 1 Обчисліть масу речовини, що відповідає заданій кількості речовини:

I варіант 

Речовина у, моль m, г   (m=y•M, де М=Mr г/моль)
Азот N3 0,3 0,3 моль • 28 г/моль = 8,4 г
Пропан С3Н8 1,5 1,5 моль • 44 г/моль = 66 г
Гашене вапно Са(ОН)2 2,0 2,0 моль • 74 г/моль = 148 г

II варіант 

Речовина у, моль m, г    (m=y•M, де М=Mr г/моль)
Сірчистий газ SО2 1,2 1,2 моль • 64 г/моль = 76,8 г
Пропан С3Н8 0,1 0,1 моль • 44 г/моль = 4,4 г
Сода питна NaНСO3 3,0 3,0 моль • 84 г/моль = 252 г

 

Завдання 2 Обчисліть кількість речовини, що відповідає заданій масі речовини:

I варіант 

Речовина m, г y, г   (y=m/M, де М=Mr г/моль)
Бром Br2 800 800 г : 160 г/моль = 5 моль
Корунд Al2O3 20,4 20,4 г : 102 г/моль = 0,2 моль
Малахіт (СuOН)2СО3 111 111 г :  • 222 г/моль = 0,5 моль

II варіант 

Речовина m, г y, г    (y=m/M, де М=Mr г/моль)
Вуглець С 600 600 г : 12 г/моль = 50 моль
Залізна окалина Fе3O4 46,4 46,4 г : 232 г/моль = 0,2 моль
Кальцієва селітра Са(NО3)2 41 41 г : 164 г/моль = 0,25 моль

 

Завдання 3 Установіть відповідність між кількістю речовини та її масою:

I варіант 

Кількість речовини Маса

1 2 моль Н2О

2 0,5 моль О2

3 5 моль СаСО3

А 16

Б 500

В 36 

Відповідь: 1-В,2-А,3-Б

m=y•M, де М=Mr г/моль

M(Н2О)=2•Ar(Н)+Ar(O)=2•1+16=18 г/моль

m(H2O)=y(H2O)M(H2O)=2 моль18 г/моль=36 моль

Аналогічно для решти сполук.

IІ варіант 

Кількість речовини Маса

1 2 моль N2

2 0,5 моль Н2СО3

3 1,5 моль MgO

А 31

Б 60

В 56 

 

Відповідь: 1-В,2-А,3-Б

m=y•M, де М=Mr г/моль

M(N2)=2•Ar(N)=2•14=28 г/моль

m(N2)=y(N2)M(N2)=2 моль28 г/моль=56 моль

Аналогічно для решти сполук.

 

Вправа 4.

І варіант. Обчисліть масу (в грамах) 3,01•1025 молекул водню.

Відомо: N(H2)=3,011025 молекул  

Знайти: m(H2)-?

Розв'язування

y(H2)=N(H2)/NA=3,011025 атомів 6,021023 атомів/моль=50 моль

Масу водню кількістю речовини 50 моль обчислюємо за формулою: m=yM, де

M=Mrг/моль

M(H2)=2•Ar(H)=2•1=2 г/моль

m(H2)=y(H2)M(H2)=50 моль • 2 г/моль=100 г

Відповідь: 100 г Н2

II варіант. Обчисліть масу (в грамах) 1,505•1024 молекул кисню. 

Відомо: N(O2)=1,5051024 молекул  

Знайти: m(O2)-?

Розв'язування

y(O2)=N(O2)/NA=1,5051024 атомів 6,021023 атомів/моль=2,5 моль

Масу кисню кількістю речовини 2,5 моль обчислюємо за формулою: m=yM, де

M=Mrг/моль

M(О2)=2•Ar(О)=2•16=32 г/моль

m(О2)=y(О2)M(О2)=2,5 моль • 32 г/моль=80 г

Відповідь: 80 г О2

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. Обчисліть масу однієї молекули кисню в грамах.

І спосіб

З формули M=m(молекули)NA знаходимо

m(молекули)=M/NA, де NA=6,02•1023 молекул/моль.

M(O2)=Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32 г/моль

m(O2)=M(O2):NA=32 г/моль:6,02•1023 моль-1=5,32•10-23 г

IІ cпосіб

З формули Mr(молекули)=m(молекули)/1 а.о.м. знаходимо

m(молекули)=Mr(молекули)•1 а.о.м., де 1 а.о.м.=1/12•ma(C))=1,66•10-24 г.

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32

m(O2)=Mr(O2)•1 а.о.м.=32•1,661•10-24 г=53,2•10-24 г=5,32•10-23 г 

Відповідь: 5,32•10-23 г О2

Інші завдання дивись тут...