Інші завдання дивись тут... 

Вправа 1. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що відповідає заданій кількості речовини.

І варіант

Речовина

 

у,

моль

V (н.у.) 

(V=VMy, де VM=22,4 л/моль за н.у.)

Амоніак NH3 0,5 V(NH3)=22,4 л/моль • 0,5 моль=11,2 л
Хлор Сl2 2 V(Cl2)=22,4 л/моль • 2 моль=44,8 л

ІI варіант

Речовина

 

у, 

моль

V (н.у.)

(V=VMy, де VM=22,4 л/моль за н.у.)

Сульфур (ІV) оксид

2

3,0 V(SO2)=22,4 л/моль • 3,0 моль=67,2 л

Карбон (II) оксид

СО

0,1 V(CO)=22,4 л/моль • 0,1 моль=2,24 л

 

Вправа 2. Обчисліть, якій кількості речовини відповідає заданий об’єм газу (н. у.)

І варіант

Речовина

V (н.у.)

y          (y=V/VM)

Карбон (ІV)

оксид СО2

5,6 м3 y(CO2)=5,6 м3 : 22,4 м3/кмоль=0,25 кмоль
Метан СН4 44,8 л y(CH4)=44,8 л : 22,4 л/моль=2 л

ІI варіант

Речовина

V (н.у.)

y          (y=V/VM) 

Гелій Не

14 л V(Не)=14 л : 22,4 л/моль=0,625 моль

Гідроген

сульфід Н2S

6,7 м3 V(H2S)=6,7 м3 : 22,4 м3/кмоль=0,3 кмоль

 

Вправа 3. Виконайте розрахунки і заповніть таблицю, якщо відомо:

І варіант 

m{NO) = 0,6 кг

m(NO)=0,6 кг
M(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30 кг/кмоль
y(NO)=m(NO)/M(NO)=0,6 кг : 30 кг/кмоль=0,02 кмоль
(н.у) V(NO)=y(NO)•VM=0,02 кмоль22,4 м3/кмоль=0,448 м3
(н.у.) ρ(NO)=M(NO):VM=30 кг/кмоль : 22,4 м3/кмоль=1,339 кг/м3

N(NO)=y(NO)•NA=0,02 кмоль•6,02•1023•103 молекул/кмоль=

=0,12041026 молекул=1,2041025 молекул

ІІ варіант 

V(O3)=1,12 м3

m(O3)=v(O3)•M(O3)=0,05 кмоль•48 кг/кмоль=2,4 кг
M(O3)=3Ar(O)=316=48 кг/кмоль
y(O3)=V(O3)/VM=1,12 м3 : 22,4 м3/кмоль=0,05 кмоль
(н.у) V(O3)=1,12 м3
(н.у.) ρ(O3)=M(O3):VM=48 кг/кмоль : 22,4 м3/кмоль=2,1429 кг/м3

N(O3)=y(O3)•NA=0,05 кмоль•6,02•1023•103 молекул/кмоль=

=0,3011026 молекул=3,011025 молекул

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. Молекула бінарної сполуки містить утричі більше атомів Гідрогену, ніж атомів Карбону; її густина становить 1,34 г/л (н.у.). Знайдіть формулу сполуки.

Відомо: ρхН)=1,34 г/л. Знайти: формулу СхH-?

Розв'язування

З формули ρ(СхН)=M(СхН):VМ знаходимо молярну масу сполуки:

М(СхН)=ρ(СхН)VМ=1,34 г/л22,4 л/моль=30 г/моль, тому 

Мr(СхН)=30 

Мr(СхН)=хAr(C)+3xAr(H)

Cкладаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

12х+3х=30

15х=30

х=30 :15

х=2

отже, формула сполуки С2Н6

Відповідь: С2Н6

Інші завдання дивись тут...