Інші завдання дивись тут... 

Вправа 1.Закінчіть речення в лівому стовпчику, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика.

1. Кількість речовини — це фізична величина, яка визначається в певній порції речовини числом структурних частинок

2. 1 моль будь якої речовини містить 6,02 • 1023 структурних частинок.

3. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль.

4. Молярна маса — це маса одного моля речовини.

5. Молярна маса речовини чисельно дорівнює її відносній молекулярній масі.

6. Одиницею вимірювання молярної маси є грам на моль (г/моль).

7. Молярна маса дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

8. Молярний об’єм — це об’єм одного моля речовини.

9. 1 моль будь якого газу за нормальних умов займає об’єм 22.4 л.

10. Молярний об’єм — це фізична величина, яка дорівнює відношенню об’єму до кількості речовини.

11. Густини газів, виміряні за однакових умов, відносяться, як їх відносні молекулярні маси.

12. Вуглекислий газ важчий за повітря.

Mr(CО2)/Mr(повітря)=44/29=1,5 рази важчий вуглекислий газ за повітря

 

Вправа 2. Запишіть формули для обчислення кількості речовини, якщо відомо:

а) маса речовини, m;

y=m/M

б) об’єм газу, V(н. у.);

y=V/VM

в) кількість структурних частинок, N.

y =N/NA

 

Вправа 3. Виконайте необхідні обчислення та заповніть таблицю:

Величина   Cl2 NO2  H2  H2SO4
 M, г/моль  71 г/моль  46 г/моль  34 г/моль  98 г/моль
 у, моль  1,5 моль  0,2 моль  2,5 моль  5 моль
 V, л (н.у.)  33,6 л  4,48 л  56 л  112 л
 m, г  106,5 г  9,2 г  85 г  490 г
 ρ   3,17 г/л  2,05 г/л  1,51 г/л

 1,2 г/мл   

   4,375 г/л

 N, молекул

 9,03•1023

 1,204•1023

 1,505•1024

 3,011024

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71, M(Cl2)=71 г/моль

Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+216=46, M(NO2)=46 г/моль

Mr(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=21+32=34,  M(H2S)=34 г/моль

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=21+32+416=98, M(H2SO4)=98 г/моль

y(Cl2)=V(Сl2):VM=33,6 л : 22,4 л/моль=1,5 моль

y(NO2)=m(NO2):M(NO2)=9,2 г : 46 г/моль=0,2 моль

y(H2SO4)=N(H2SO4):NA=3,01•1024 молекул:6,02•1023 молекул/моль=5 моль

V(NO2)=y(NO2)•VM=0,2 моль•22,4 л/моль=4,48 л

V(H2S)=y(H2S)•VM=2,5 моль•22,4 л/моль=56 л

V(H2SO4)=y(H2SO4)•VM=5 моль•22,4 л/моль=112 л

m(Cl2)=y(Cl2)•M(Cl2)=1,5 моль•71 г/моль=106,5 г

m(H2S)=y(H2S)•M(H2S)=2,5 моль•34 г/моль=85 г

m(H2SO4)=y(H2SO4)M(H2SO4)=5 моль98 г/моль=490 г

ρ(Сl2)=M(Cl2):VM=71 г/моль:22,4 л/моль=3,17 г/л,

або

ρ(Сl2)=m(Cl2):V(Cl2)=106,5 г:33,6 л=3,17 г/л

ρ(NO2)=M(NO2):VM=46 г/моль:22,4 л/моль=2,05 г/л,

або

ρ(NO2)=m(NO2):V(NO2)=9,2 г:4,48 л=2,05 г/л

ρ(H2S)=M(H2S):VM=34 г/моль:22,4 л/моль=1,51 г/л,

або

ρ(H2S)=m(H2S):V(H2S)=85 г/моль:56 л=1,51 г/л

N(Cl2)=y(Cl2)NA=1,5 моль6,021023 молекул/моль=9,031023 молекул

N(NO2)=y(NO2)NA=0,2 моль6,021023 молекул/моль=1,2041023 молекул

N(H2S)=y(H2S)NA=2,5 моль6,021023 молекул/моль=15,051023 молекул=

=1,5051024 молекул

 

Вправа 4. Де більше міститься молекул азоту: в порції масою 56 г чи в порції об’ємом 56 л (н. у.)? У порції азоту об'ємом 56 л.

y(N2)=m(N2)/M(N2)=56 г: 28 г=2 моль

y(N2)=V(N2)/VM=56 л : 22,4 л/моль=2,5 моль

2,5 моль > 2 моль

 

Вправа 5. Відносна густина невідомого газу за повітрям дорівнює 2. 

Обчисліть, який об’єм (н.у.) займає порція цього газу масою 11,6 г. 

Відомо: Dповітря(газу)=2, m(газу)=11,6 г

Знайти: V(газу)-?

Розв'язування

Mr(газу)=Dповітря(х)Mr(повітря)=229=58, тому М(газу)=58 г/моль

Кількість речовини газу масою 11,6 г обчислюємо за формулою v=m:M

y(газу)=m(газу):M(газу)=11,6 г : 58 г/моль = 0,2 моль

Об'м газу кількістю речовини 0,2 моль обчислюємо за формулою V=VMy, де VM=22,4 л/моль за н.у.

V(газу)=y(газу)VM=0,2 моль 22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: 4,48 л 

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ 

Вправа 1 Магній і Кальцій необхідні організму людини для здійснення передачі нервових імпульсів, скорочення м’язів серця та формування кісткової тканини. 100 г апельсинового соку містять 7 мг йонів Са2+ та 4 мг йонів Мg2+. Обчисліть кількість частинок Са2+ та Мg2+ у даній порції соку. Яких йонів більше за кількістю? Йонів Кальцію

Відомо: m(Ca2+)=7 мг=0,007 г, m(Mg2+)=4 мг=0,004 г

Знайти: N(Сa2+)-?, N(Mg2+)-?

Розв'язування

Кількість речовини йонв обчислюємо за формулою: у=m/M, де Mrг/моль=М

M(Са)=Ar(Са)=40 г/моль

у(Са2+)=m(Са2+)/M(Са)=0,007 г : 40 г/моль=0,000175 моль

M(Mg)=Ar(Mg)=24 г/моль

у(Mg2+)=m(Mg2+)/M(Mg)=0,004 г : 24 г/моль=0,000167 моль

Оскільки в однаковій порції речовини міститься однакова кількість йонів, то нам достатньо порівняти кількість речовини.

у(Ca2+)>у(Mg2+), тому більше є йонів Са2+.

Кількість йонів обчислюємо за формулою: N=у•NA, де NA-=6,021023йонів/моль

N(Са2+)=y(Са2+)NA=0,000175 моль6,021023 йонів/моль=

=0,00105351023 йонів=1,05351020 йонів

N(Mg2+)=y(Mg2+)NA=0,000167 моль6,021023 йонів/моль=

=0,001005341023 йонів=1,005341020 йонів

Відповідь: 1,05351020 йонів Са2+ і 1,005341020 йонів Mg2+

Інші завдання дивись тут...