Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 65  (основні класи неорганічних сполук)

Вправа 1 Розподіліть хімічні сполуки за класами:

Оксиди: Na2O, СO2, Н2O, Р2O5, NO2

Основи: Мg(ОН)2, Fе(ОН)2, КОН, Ва(OН)2, LiОН

Кислоти: Н2СO3, Н2S, Н2SO3, НNO2

Солі: FеСl3, MgSO3NaCl, СаСO3

 

Вправа 2 Впишіть послідовно в пусті клітинки літери, що позначають правильну належність до певного класу, і отримайте зашифроване слово. ГЕРМАНІЙ

 

Вправа 3. Підкресліть формули кислот: NO2, HNO3, КОН, Ва(ОН)2, Н2СO3, Н3ВO3, СO2. Що спільного мають у своєму складі молекули кислот? Містять у своєму складі один або кількі атомів Гідрогену та кислотний залишок

 

Вправа 4. Підкресліть формули основ: КОН, К2O, Сu(ОН)2, Н2СO3, Fе(ОН)2, Fе2O3. Знайдіть спільні ознаки у складі основ. Складаються з металічного елемента та гідроксильних груп ОН

 

Вправа 5. В якому з даних оксидів масова частка Оксигену є найбільшою? 

Відповідь підтвердіть розрахунками.

а) Fe2O3;  

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3ArO)=256+316=160

ω(О)=3Ar(О)/Mr(Fe2O3)=316/160=0,3, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 30%

б) FеО; 

Mr(FeO)=Ar(Fe)+ArO)=56+16=72

ω(О)=Ar(О)/Mr(FeO)=16/72=0,23, або 23%

в) Fе3O4

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4ArO)=356+416=232

ω(О)=4Ar(О)/Mr(Fe3O4)=416/232=0,27, або 27%

Відповідь: масова частка Оксигену найбільша в оксиді Fe2O3

 

Сторінка 67 (оксиди)

Вправа 1 

Назвіть оксиди

за хімічними формулами

хімічні формули

оксидів за їхніми назвами

літій оксид

магній оксид

фосфор (V) оксид

бор (III) оксид

хром (VI) оксид

CaO

FeO

Fe2O3

K2O

Cl2O

P2O3

1. Підкресліть формули оксидів. Напишіть рівняння реакцій окиснення простих речовин киснем, унаслідок яких утворюються дані оксиди:

І варіант СuО, РН3, Р2O5, К2СO3, Fе(ОН)2, Н2SO4, SO2

2Cu + O2 = 2CuO

4P + 5O2 = 2P2O5

S + O2 = SO2

ІІ варіант Н2SO3, Li2O, Са(ОН)2, ZnO, К2СO3, NO, NH3

4Li + O2 = 2Li2

2Zn + O2 = 2ZmO

N2 + O2 = 2NO

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Наведіть приклади відомих вам оксидів, до складу яких входять:

а) один атом елемента та один або два атоми Оксигену; CO карбон (ІІ) оксид i CO2 карбон (IV) оксид

б) один атом елемента та два або три атоми Оксигену; SO2 cульфур (IV) окcид i SO3  сульфур (VI) оксид

в) один атом Оксигену та один або два атоми елемента. CuO купрум (II) оксид i Cu2O купрум (I) оксид

Інші завдання дивись тут...