Інші завдання дивись тут...

Cторінка 69  (ОСНОВИ)

Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, випишіть по 3 формули розчинних та нерозчинних основ і назвіть їх за українською хімічною номенклатурою: 

Розчинні основи: NaOH - натрій гідроксид , KOH - калій гідроксид, Ba(OH)2 - барій гідроксид

Нерозчинні основи: Al(OH)3 - алюміній гідроксид, Cu(OH)2 - купрум (II) гідроксид, Zn(OH)2 - цинк гідроксид

 

Вправа 2. Запишіть формули оксидів, що відповідають основам:

NаОН -> Na2O;  Сr(ОН)2 -> CrO; КОН -> K2O; Fе(ОН)2 -> FeO

 

Вправа 3. Запишіть йонний склад та співвідношення йонів даних основ:

І варіант

Ва(ОН)2 -> Ba2+ + 2OH-,

LiОН -> Li+ + OH-

Fе(ОН)3 -> Fe3+ + 3OH-.

II варіант

КОН -> K+ + OH-,

Са(ОН)2 -> Ca2+ + 2OH-

Сг(ОН)3 -> Cr3+ + 3OH-

 

Вправа 4. Обчисліть число йонів гідроксогруп ОН, які містяться в порції основи масою:

І варіант 5,8 г магній гідроксиду;

Відомо: m(Mg(OH)2)=5,8 г

Знайти: N(OH-)-?

Розв'язування

Кількість речовини магній гідроксиду масою 5,8 г обчислюємо за формулою: у=m/M, де 

Mrг/моль=М

M(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58 г/моль

у(Mg(OH)2)=m(Mg(OH)2)/M(Mg(OH)2)=5,8 г : 58 г/моль=0,1 моль

1 моль Mg(OH)2 складається з 2 моль йонів OН-, тому в 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 разів більші:

у(ОH-)=2y(Mg(OH)2)=20,1 моль=0,2 моль

N(OН-)=y(OH-)NA=0,2 моль6,021023 йонів/моль=1,2041023 йонів

Відповідь: 1,2041023 йонів ОН-

II варіант 9,0 г ферум (ІІ) гідроксиду.

Відомо: m(Fe(OH)2)=9 г

Знайти: N(OH-)-?

Розв'язування

Кількість речовини ферум (ІІ) гідроксиду масою 9 г обчислюємо за формулою: у=m/M, де Mrг/моль=М

M(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2Ar(O)+2Ar(H)=56+216+21=90 г/моль

у(Fe(OH)2)=m(Fe(OH)2)/M(Fe(OH)2)=9 г : 90 г/моль=0,1 моль

1 моль Fe(OH)2 складається з 2 моль йонів OН-, тому в 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 разів більші:

у(ОH-)=2y(Fe(OH)2)=20,1 моль=0,2 моль

N(OН-)=y(OH-)NA=0,2 моль6,021023 йонів/моль=1,2041023 йонів

Відповідь: 1,2041023 йонів ОН-

 

 

Сторінка 71 (КИСЛОТИ)

Завдання 1. Визначте валентності елементів у молекулах даних кислот та складіть їхні графічні формули:

H2ICIVO3II

       O - H

      |

O =  C 

        |

       O - H

Обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (12=2) та Оксигену О (23=6). Валентність атома Карбону дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 6—2=4, тобто С(IV)

H3ІPVO4ІІ

      O - H 

      |

O = P - O - H

      |

      O - H  

Обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (13=3) та Оксигену О (24=8). Валентність атома Фосфору дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 8—3=5, тобто Р(V)

H2ISII

H - S - H

 

Завдання 2. Запишіть формули оксидів, що відповідають кислотам:

Н2SO4 -> SO3, Н3РO4 -> P2O5, НСlO -> Cl2O, НСlO4 -> Cl2O7

Пояснення:

Для H2SO4 обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (12=2) та Оксигену О (24=8). Валентність атома Сульфуру дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 8—2=6, тобто S(VI), тому оксид SO3

Для H3PO4 обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (13=3) та Оксигену О (24=8). Валентність атома Фосфору дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 8—3=5, тобто Р(V), тому оксид P2O5

Для HClO обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (11=1) та Оксигену О (21=2). Валентність атома Хлору дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 2—1=1, тобто Сl(I), тому оксид Cl2O

Для HClO4 обчислюємо суму одиниць валентностей атомів Гідрогену Н (11=1) та Оксигену О (24=8). Валентність атома Хлору дорівнює різниці сумарних валентностей атомів О та Н: 8—1=7, тобто Сl(VII), тому оксид Cl2O7

 

Завдання 3. Складіть формули кислот, що містять кислотні залишки, валентність яких зазначено:

I варіант NO2(I); СlO4(I); S(II); AsO4(III)

HNO2; HClO4; H2S; H3AsO4

II варіант NO3(I); Se(II); SeO4(II); P2O7(IV)

HNO3; H2Se; H2SeO4; H4P2O7

 

Завдання 4. З даного переліку виберіть формули кислот та запишіть іх у відповідні стовпчики таблиці:

I варіант NaCl, HCl, КОН, H2Se, Н3ВO3, Р2O5, H2SO3, HNO3, MgSO3, Н2O

безоксигенові оксигеновмісні одноосновні двоосновні триосновні

HCl

H2Se

H3BO3

H2SO3

HNO3

HNO3 H2SO3 H3BO3

II варіант Н2СO3, HBr, LiOH, H2S, KBr, NO2, Н3РO4, НСlO4, СаСO3, FeS

безоксигенові оксигеновмісні одноосновні двоосновні триосновні

HBr

H2S

H2CO3

H3PO4

HClO4

HClO4 H2CO3 H3PO4

 Інші завдання дивись тут...