Інші завдання дивись тут...

Сторінка 73 (СОЛІ)

Вправа 1. 

Назвіть солі за хімічними формулами Складіть формули за назвами солей
 Li2CO3  літій карбонат Кальцій бромід   CaBr2
 Mg(NO3)2  магній нітрат Ферум (ІІ) сульфіт  FeSO3
 PbSO4  плюмбум (ІІ) сульфат Алюміній сульфід Al2S3
 Mg3(PO4)2  магній ортофосфат Калій карбонат  K2CO3
 CrCl3  хром (III) хлорид Купрум (ІІ) нітрат  Cu(NO3)2

 

Вправа 2. Запишіть йонний склад та співвідношення йонів даних солей за зразком.

К2СO3 = 2K+ + CO32-

СuSO4 = Cu2+ + SO42-

Аl(NO3)3 = Al3+ + 3NO3-

 

Вправа 3. Складіть формули солей і запишіть їх у відповідні клітинки.

  K+ Zn2+ Al3+ Na+ Fe2+ Fe3+
Сl-  KCl  ZnCl2  AlCl3  NaCl  FeCl2  FeCl3
NO3-  KNO3  Zn(NO3)2  Al(NO3)3  NaNO3  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3
SO42-  K2SO4  ZnSO4  Al2(SO4)3  Na2SO4  FeSO4  Fe2(SO4)3
PO43-  K3PO4  Zn3(PO4)2  AlPO4  Na3PO4  Fe3(PO4)2  FePO4

 

Вправа 4. Заповніть таблицю.

I варіант

Тривіальні назви солей, які часто

використовуються в побуті,

медицині, сільському господарстві

Хімічна 

формула

 

Назва за українською

хімічною номенклатурою

 

Крейда, мармур, вапняк  CaCO3  кальцій карбонат
Кальцій хлористий  CaCl2  кальцій хлорид
Ляпіс  AgNO3  аргентум нітрат
Поташ  K2CO3  калій карбонат

IІ варіант

Тривіальні назви солей, які часто 

використовуються в побуті,

медицині, сільському господарстві

Хімічна 

формула

Назва за українською

хімічною номенклатурою

Кальцинована (пральна) сода  Na2CO3 натрій карбонат
Кам’яна сіль  NaCl натрій хлорид 
Калійна селітра  KNO3  калій нітрат
Барит  BaSO4  барій сульфат

Вправа 5. Знайдіть і виправте помилки, допущені під час складання формул солей. Запишіть правильні формули у нижній рядок таблиці.

І варіант

Ca(NO3)2, BaCl2, Al2(SO4)3, KF, ZnSO4

II варіант

Li2SO3, Be(NO3)2, Mg3(PO4)2, Na2S, K2SO4

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1 У якій речовині вміст карбонат-іонів СO3 є більшим: у 10 г крейди чи 10 г кальцинованої соди?

Відомо: m(CaCO3)=10 г, m(Na2CO3)=10 г

Знайти: y1(CO32-)-?, y2(CO32-)-?

Розв'язування

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: у=m/M, де Mrг/моль=М

M(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100 г/моль

у(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=10 г : 100 г/моль=0,1 моль

M(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106 г/моль

у(Na2CO3)=m(Na2CO3)/M(Na2CO3)=10 г : 106 г/моль=0,09 моль

1 моль CaCO3 складається з 1 моль йонів CO32-, тому в 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,1 разів більші:

у1(CO32-)=1y(CaCO3)=10,1 моль=0,1 моль

1 моль Na2CO3 складається з 1 моль йонів CO32-, тому в 0,09 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 0,09 разів більші:

у2(CO32-)=1y(Na2CO3)=10,09 моль=0,09 моль

Оскільки в однаковій порції речовини міститься однакова кількість йонів, то нам достатньо порівняти кількість речовини.

у1(CO32-)>у2(CO32-), тому більший вміст карбонат-іонів у 10 г крейди.

Відповідь: більший вміст карбонат-іонів у 10 г крейди.

 Інші завдання дивись тут...