Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Впишіть формули оксидів у відповідні клітинки таблиці згідно з їх типом:

Основний

оксид

Відповідає

основа

кислотний

оксид

відповідає

кислота

амфотерний

оксид

відповідає

основа,

або кислота

K2O

 

MgO

 

FeO

KOH

 

Mg(OH)2

 

Fe(OH)2

P2O5

MnO3

Cl2O7

SO2

H3PO4

H2MnO4

HClO4

H2SO3

Cr2O3

 

 

 

PbO

Cr(OH)3 ,

або H3CrO3

 

Pb(OH)2,

або H2PbO2

Завдання 2. Запишіть формули вищих оксидів елементів 3-го періоду та визначте тип кожного з них

Na2O - основний

MgO - основний

Al2O3 - амфотерний

SiO2 - кислотний

P2O5 - кислотний

SO3 - кислотний

Cl2O7 - кислотний

 

Завдання 3. Наведіть формули і назви відомих вам оксидів, які за нормальних умов є:

а) твердими SiO2, CaO, Fe2O3

б) рідкими H2O,  SO3, N2O3

в) газуватими CO2, CO, SO2

 

Завдання 4. Який з оксидів має різкий запах (підкресліть):

а) кальцій оксид; б) сульфур (ІV) оксид; в) гідроген оксид?

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Вправа 1. Учні класу за 45 хв уроку видихають разом із повітрям 11,1 кг вуглекислого газу. Який об’єм займає цей газ за нормальних умов?

Дано: m(CO2)=11,1 кг Знайти V(СО2)-?

Розв'язування

Кількість речовини вуглекислого газу масою 11,1 кг обчислюємо за формулою: у=m/M, де 

Mкг/кмоль=М

M(СO2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44 кг/кмоль

у(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=11,1 кг : 44 кг/кмоль=0,25 кмоль

Об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,25 кмоль обчислюємо за формулою: V=y•VM, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 м3/кмоль

V(СO2)=y(CO2)VM=0,25 кмоль 22,4 м3/кмоль=5,6 м3

Відповідь: 5,6 м3

Інші завдання дивись тут...