Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути

розв'язана кількома способами.

Намагайтеся віднаходити  різні варіанти

розв'язування конкретної задачі,

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Сірим кольором позначений розв'язок,

а зеленим - пояснення. 

Задача 1

І варіант Яка кількість речовини кисню потрібна для окиснення літію кількістю речовини 2 моль?

Відомо: v(Li)=2 моль   Знайти: v(O2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

2 моль   х моль

4Li   +   O2  =  2Li2O

4 моль   1 моль

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі. Під формулами сполук у хімічному рівнянні записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами рівняння.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини кисню:

2 моль / 4 моль = х моль / 1 моль,

за властивістю пропорції записуємо:

х моль  4 моль = 2 моль • 1 моль, звідси

х = 2 моль • 1 моль : 4 моль

х =y(O2)=0,5 моль

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: 4Li+O2=2Li2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Li):y(O2)=4:1, за властивістю пропорції 4y(O2)=1y(Li), тому

y(O2)=y(Li):4=2 моль:4=0,5 моль  

Відповідь: y(O2)=0,5 моль

II варіант Яка кількість речовини магній оксиду утворюється підчас взаємодії магнію кількістю речовини 0,2 моль з достатньою кількістю кисню?

Відомо: v(Mg)=0,2 моль   Знайти: v(MgO)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

0,2 моль            х моль

2Mg  +    O2  =  2MgO

2 моль              2 моль

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі. Під формулами сполук у хімічному рівнянні записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами рівняння.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини магній оксиду:

0,2 моль / 2 моль = х моль / 2 моль,

за властивістю пропорції записуємо:

х моль  2 моль = 0,2 моль • 2 моль

х = 0,2 моль • 2 моль : 2 моль

х =y(MgO)=0,2 моль

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: 2Mg+O2=2MgO

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Mg):y(MgO)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(MgO)=y(Mg)=0,2 моль  

Відповідь: y(MgO)=0,2 моль

 

Задача 2

І варіант Обчисліть масу солі, що утвориться внаслідок взаємодії нітратної кислоти кількістю речовини 0,2 моль з достатньою кількістю ферум (ІІ) оксиду.

Відомо: y(HNO3)=0,2 моль   Знайти: m(Fe(NO3)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

0,2 моль                   х г

2HNO3   +   FeO  =  Fe(NO3)2 + H2O

2 моль                    180 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

M(Fe(NO3)2)=56+214+616=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі:

0,2 моль / 2 моль = х г / 180 г, звідси

х г  2 моль = 0,2 моль • 180 г

х = 0,2 моль • 180 г : 2 моль

х =m(Fe(NO3)2)=18 г

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: 2HNO3+FeO=Fe(NO3)2+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(HNO3):y(Fe(NO3)2)=2:1, за властивістю пропорції 2y(Fe(NO3)2)=1y(HNO3), тому

y(Fe(NO3)2)=y(HNO3):2=0,2 моль:2=0,1 моль

Масу солі кількістю речовини 0,1 моль обчислюємо за формулою m=nM, де M=Mrг/моль

M(Fe(NO3)2)=56+214+616=180 г/моль

m(Fe(NO3)2)=y(Fe(NO3)2)M(Fe(NO3)2)=0,1 моль180 г/моль=18 г 

Відповідь: m(Fe(NO3)2)=18 г

II варіант Яка маса купрум (ІІ) оксиду прореагує з хлоридною кислотою кількістю речовини 0,1 моль?

Відомо: y(HCl)=0,1 моль   Знайти: m(СuO)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х г         0,1 моль

CuO   +   2HCl  =  CuCl2  + H2O

80 г       2 моль

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

M(CuO)=64+16=80 г/моль, маса 1 моль=80 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу оксиду:

х г / 80 г = 0,1 моль / 2 моль, звідси

х г  2 моль = 0,1 моль • 80 г

х = 0,1 моль • 80 г : 2 моль

х =m(CuO)=4 г

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: CuO+2HCl=CuCl2+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(CuO):y(HCl)=1:2, за властивістю пропорції 2y(CuO)=1y(HCl), тому

y(CuO)=y(HCl):2=0,1 моль:2=0,05 моль

Масу оксиду кількістю речовини 0,05 моль обчислюємо за формулою m=yM, де

M=Mrг/моль

M(CuO)=64+16=80 г/моль

m(CuO)=y(CuO)M(CuO)=0,05 моль80 г/моль=4 г 

Відповідь: m(CuO)=4 г

 

Задача 3

І варіант Яка маса натрій оксиду прореагує з фосфор (V) оксидом масою 72 г?

Відомо: m(P2O5)=72 г   Знайти: m(Na2O)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х г             72 г

3Na2O   +   P2O5  =  2Na3PO4

186 г          142 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 3 моль Na2O й масу 1 моль P2O5

M(Na2O)=223+16=62 г/моль

Маса 1 моль=62 г,  а маса 3 моль=362 г=186 г

M(P2O5)=231+516=142 г/моль, маса 1 моль=142 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій оксиду:

х г / 186 г = 72 г / 142 г, звідси

х г  142 г =186 г • 72 г

х = 186 г • 72 г : 142 г

х =m(Na2O)=94 г

ІІ спосіб

Кількість речовини фосфор (V) оксиду масою 72 г обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(P2O5)=231+516=142 г/моль

y(P2O5)=m(P2O5)/M(P2O5)=72 г : 142 г/моль=0,51 моль 

Складаємо рівняння реакції: 3Na2O+P2O5=2Na3PO4

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Na2O):y(P2O5)=3:1, за властивістю пропорції 1y(Na2O)=3y(P2O5), тому

y(Na2O)=3y(P2O5)=30,51 моль=1,53 моль

Масу натрій оксиду кількістю речовини 1,53 моль обчислюємо за формулою m=yM, де M=Mrг/моль

M(Na2O)=223+16=62 г/моль

m(Na2O)=y(Na2O)M(Na2O)=1,53 моль62 г/моль=94 г 

Відповідь: m(Na2O)=94 г

II варіант Яка маса ферум (ІІІ) оксиду прореагує із сульфур (VІ) оксидом масою 12 г?

Відомо: m(SO3)=12 г   Знайти: m(Fe2O3)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х г             12 г

Fe2O3   +   3SO3  =  Fe2(SO4)3

160 г         240 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль Fe2O3 й масу 3 моль SO3

M(Fe2O3)=256+316=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

M(SO3)=32+316=80 г/моль

Маса 1 моль=80 г,  а маса 3 моль=380 г=240 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (III) оксиду:

х г / 160 г = 12 г / 240 г, звідси

х г  240 г =12 г • 160 г

х = 12 г • 160 г : 240 г

х =m(Fe2O3)=8 г

ІІ спосіб

Кількість речовини сульфур (VI) оксиду масою 12 г обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(SO3)=32+316=80 г/моль

y(SO3)=m(SO3)/M(SO3)=12 г : 80 г/моль=0,15 моль 

Складаємо рівняння реакції: Fe2O3+3SO3=Fe2(SO4)3

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(Fe2O3):y(SO3)=1:3, за властивістю пропорції 3y(Fe2O3)=1y(SO2), тому

y(Fe2O3)=y(SO3)=0,15 моль:3=0,05 моль

Масу ферум (III) оксиду кількістю речовини 0,05 моль обчислюємо за формулою m=yM, де M=Mrг/моль

M(Fe2O3)=256+316=160 г/моль

m(Fe2O3)=y(Fe2O3)M(Fe2O3)=0,05 моль•160 г/моль=8 г 

Відповідь: m(Fe2O3)=8 г 

Задача 4

І варіант Яка маса солі утвориться в результаті взаємодії сульфур (ІV) оксиду об’ємом 33,6 л (н.у.) з достатньою кількістю барій гідроксиду?

Відомо: V(SO2)=33,6 л   Знайти: m(BaSO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

33,6 л                       х г

SO2   +   Ba(OH)2  =  BaSO3 + H2O

22,4 л                      217 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм і масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій сульфіту й, відповідно, масу 1 моль

M(BaSO3)=137+32+316=217 г/моль, маса 1 моль= 217 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфіту:

33,6 л / 22,4 л = х г / 217 г, звідси

х г  22,4 л = 217 г • 33,6 л

х = 217 г • 33,6 л : 22,4 л

х =m(BaSO3)=325,5 г

ІІ спосіб

Кількість речовини сульфур (ІV) оксиду об'ємом 33,6 л обчислюємо за формулою y=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

y(SO2)=V(SO2)/VM=33,6 л : 22,4 л/моль=1,5 моль 

Складаємо рівняння реакції: SO2+Ba(OH)2=BaSO3+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(SO2):y(BaSO3)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(BaSO3)=y(SO2)=1,5 моль

Масу барій сульфіту кількістю речовини 1,5 моль обчислюємо за формулою m=yM, де M=Mrг/моль

M(BaSO3)=137+32+316=217 г/моль

m(BaSO3)=y(BaSO3)M(BaSO3)=1,5 моль•217 г/моль=325,5 г 

Відповідь: m(BaSO3)=325,5 г 

II варіант Який об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) прореагував з кальцій гідроксидом, якщо внаслідок реакції утворилася сіль масою 5 г?

Відомо: m(K2CO3)=5 г    Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

x л                      5 г

CO2 + Ca(OH)2  =  CaCO3 + H2O

22,4 л                  100 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм і масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль

M(CaCO3)=40+12+316=100 г/моль, маса 1 моль= 100 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

x л / 22,4 л = 5 г / 100 г, звідси

х л  100 г = 5 г • 22,4 л

х = 5 г • 22,4 л : 100 г

х =V(СO2)=1,12 л

ІІ спосіб

Кількість речовини кальцій карбонату масою 5 г обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(CaCO3)=40+12+316=100 г/моль

y(СaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=5 г : 100 г/моль=0,05 моль 

Складаємо рівняння реакції: CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(CO2):y(CaCO3)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(CO2)=y(CaCO3)=0,05 моль

Об'єм карбон (ІV) оксиду кількістю речовини 1,5 моль обчислюємо за формулою V=yVM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(CO2)=y(CO2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: V(СO2)=1,12 л 

 

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Задача 1 10 г суміші оксидів Цинку та Барію обробили надлишком води за звичайних умов. У результаті реакції утворилося 3,42 г гідроксиду. ОбЧисліть склад суміші в грамах.

Відомо: m(суміші)=10 г, m(Ba(OН)2)=3,42 г  

Знайти: m(ZnО)-?, m(BaО)-?

Розв'язування

У суміші речовин з водою реагує тільки барій оксид.

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

х г               3,42 г

BaO + H2O = Ba(OH)2

153 г             171 г

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

M(BaО)=137+16=153 г/моль, маса 1 моль = 153 г

M(Ba(OH)2)=137+216+21=171 г/моль, маса 1 моль=171 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій оксиду:

х г / 153 г = 3,42 г / 171 г, звідси

х г  171 г =153 г • 3,42 г

х = 153 г • 3,42 г : 171 г

х =m(ВаО)=3,06 г

m(ZnО)=m(суміші)-m(ВаО)=10 г-3,06 г=6,94 г

ІІ спосіб

Кількість речовини барій гідроксиду масою 3,42 г обчислюємо за формулою y=y/M, де M=Mrг/моль

M(Ba(OH)2)=137+216+21=171 г/моль

y(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2)/M(Ba(OH)2)3,42 г:171 г/моль=0,02 моль 

Складаємо рівняння реакції: BaO+H2O=Ba(OH)2

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння.

y(BaO):y(Ba(OH)2)=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(BaO)=y(Ba(OH)2)=0,02 моль

Масу барій оксиду кількістю речовини 0,02 моль обчислюємо за формулою m=yM, де M=Mrг/моль

M(BaО)=137+16=153 г/моль

m(BaO)=y(BaO)M(BaO)=0,02 моль•153 г/моль=3,06 г

m(ZnО)=m(суміші)-m(ВаО)=10 г-3,06 г=6,94 г

Відповідь: m(BaO)=3,06 г, m(ZnO)=6,94 г 

 

Задача 2 Оксид двовалентного металічного елемента масою 4 г обробили достатньою кількістю сульфатної кислоти, в результаті чого утворилася сіль масою 12 г. Визначте, оксид якого металічного елемента було взято.

Дано: E - двовалентний елемент, m(EO)=4 г, m(ESO4)=12 г. 

Знайти: Е-?   

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції

   4 г                     12 г

  ЕO   +  H2SO4   =  ЕSO4  + H2O

  x+16 г                 х+96 г 

Над формулами речовин записуємо даніі, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Нехай Ar(E)=х, тоді M(EO)=x+16 г/моль, маса 1 моль =х+16 г

M(ESO4)=x+32+416=x+96 г/моль, маса 1 моль =х+96 г                  

За допомогою пропорції обчислюємо масу 1 моль двовалентного елемента, для цього складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його: 

4 / (х+16)=12 / (х+96), звідси

4(х+96)=12•(х+16)

4х + 384 = 12х + 192

12х - 4 х = 384 - 192

8х = 192

х=192 : 8

х=24

Mаса 1 моль двовалентного металу 24 г, тому M(Е)=24 г/моль,

а Mr(E)=24, Отже, шуканий метал - Магній.

Відповідь: оксид Магнію.

Інші завдання дивись тут...